Firma Awans B.H.P. nowy miesiąc rozpoczęła bardzo pomyślnie. Nasze dwa wózki widłowe oraz podest wolnobieżny przeszły dziś pozytywnie okresowy przegląd techniczny wykonywany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przypominamy, że badania okresowe UTB wykonywane są w trakcie eksploatacji danego urządzenia w określonych terminach. Jak podaje UDT na swojej stronie internetowej:

Celem badania okresowego jest stwierdzenie czy:

  • zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania,
  • nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości
  • istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
  • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na urządzeniu są czytelne i zrozumiałe
  • urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych
20 grudnia, 2016
przeglądy zawiesi Awans B.H.P.

Badania okresowe urządzeń transportu bliskiego w Awans B.H.P.

Firma Awans B.H.P. nowy miesiąc rozpoczęła bardzo pomyślnie. Nasze dwa wózki widłowe oraz podest wolnobieżny przeszły dziś pozytywnie okresowy przegląd techniczny wykonywany przez Urząd Dozoru Technicznego. […]
20 grudnia, 2016
Wózek widłowy I WJO

Szkolenia I WJO wózek z kabiną unoszoną wraz z operatorem – nowe wózki na hali szkoleniowej Awans B.H.P.

  Szkolenia na kategorię I WJO na wózki podnośnikowe w tym specjalizowane z kabiną unoszoną wraz z operatorem prowadzimy już od dawna. W tym miesiącu na naszą halę […]
19 grudnia, 2016
Wózek widłowy IIWJO

Ostatnia część – Pytania na egzamin UDT na wózki widłowe

Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem UDT Prezentujemy ostatnią część pytań na egzamin UDT na wózki podnośnikowe.  Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał okaże się pomocny […]
19 grudnia, 2016
Ładowarka teleskopowa - kurs na ładowarki Awans B.H.P.

Pytania do egzaminu UDT na ładowarki teleskopowe (I WJO) – wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

Pytania na egzamin UDT na wózki specjalizowane I WJO ze zmiennym wysięgiem czyli popularne ładowarki teleskopowe Uwaga! Pytania na kategorię II WJO i na wózki specjalizowane […]