Kurs elektryczny grupa G1 – zdobądź uprawnienia elektryczne wydawane przez SEP

kurs elektryzny - uprawnienia SEP G1
kurs elektryzny – uprawnienia SEP G1

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie elektrycznym?

Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV przygotowuje do egzaminu przed komisją SEP, po której dostaniesz odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E. Skontaktuj się z nami – nasz specjalista doradzi, jakich uprawnień elektrycznych potrzebujesz. Podstawowe uprawnienia SEP potrzebne są nawet do drobnych czynności elektrycznych (np. wymiana żarówki) wykonywanych w godzinach pracy. Prowadzimy także szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu i uzyskania uprawnienia SEP Grupy G2 i G3.

Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV zakończony egzaminem przed komisją SEP

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje o szkoleniu elektrycznym przygotowującym do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP. Kurs elektryczny G1 przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych lub zajmujących się konserwacją, montażem, obsługą bądź naprawą urządzeń elektrycznych. Uprawnienia SEP G1 są też wymagane przy pracach kontrolno- pomiarowych, np. przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków i urządzeń. Oprócz szkolenia na uprawnienia elektryczne powyżej 1 kV i do 1 kV oferujemy w atrakcyjnej cenie kurs praktyczny pomiarów elektrycznych. Zdobyte za naszym pośrednictwem uprawnienia elektryczne pozwalają rozwinąć się zawodowo, zdobyć lepszą pracę, a także uzyskać w niej awans.

Kursy elektryczne na uprawnienia elektryczne G1- jakie są rodzaje szkoleń dla elektryków?

Poniżej przedstawiamy szczegóły naszych szkoleń dla elektryków oraz rodzaje kursów elektrycznych.

szkolenia elektryczne
szkolenia elektryczne

  Firma Awans B.H.P. zaprasza na

 • kursy i szkolenia elektryczne na uprawnienia SEP do 1kV i powyżej 1kV –  grupa elektryczna G 1 Dozór i Eksploatacja
 • praktyczny kurs pomiarów elektrycznych ( do zajęć praktycznych wykorzystujemy miernik Sonel) – kurs odbywa się na naszych urządzeniach (wózkach, ładowarkach, podestach)

Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjną,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
pomiary elektryczne urządzeń

Gdzie odbywa się kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV i egzamin SEP?

Szkolenia elektryczne zakończone egzaminem przed komisją SEP prowadzone są na terenie hali szkoleniowej w Łodzi na ul. Brukowej 23 (możliwość skorzystania z darmowego dowozu pracowników na miejsce szkolenia) lub na terenie wyznaczonym przez klienta (dojazd gratis do grup w całej Polsce). Kandydatom proponujemy również kurs elektryczny online oraz egzamin w formie internetowej, który pozwala zdobyć uprawnienia G1, G2 oraz G3. Forma zdalna ma taką samą ważność, jak stacjonarna.

Szkolenie na uprawnienia SEP powyżej 1 kV i do 1 kV składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku realizacji kursu na terenie hali szkoleniowej Awans B.H.P. zajęcia praktyczne odbywają się na naszych urządzeniach magazynowych: wózkach widłowych, suwnicach, podestach. Kursanci uczą się między innymi wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń i innych czynności eksploatacyjnych, na które pozwalają uprawnienia do 1kV. Jeśli chodzi o szkolenia SEP na uprawnienia w formie online, obowiązują zapisy za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Pamiętajmy, że posiadanie uprawnień elektrycznych (popularnie zwane “uprawnienia sepowskie”) do 1kV przy pracach eksploatacyjnych w urządzeniach mających obwody elektryczne (między innymi przy ładowaniu lub wymianie baterii w wózkach widłowych elektrycznych), jest prawnym wymogiem.

Po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Egzamin odbywa się w miejscu realizacji szkolenia (a więc na terenie hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta).

Kto może zrobić kurs elektryczny Grupa G1 na uprawnienia do 1kV?

Szkolenia elektryczne grupy G1 może zrobić każdy, kto skończył 18 lat. Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) obowiązek ukończenia tego typu szkolenia mają osoby, które chcą rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Awans B.H.P. szkolenia elektryczne adresuje zarówno do osób indywidualnych, jak i firm. Kursy i egzaminy państwowe przed komisją SEP organizujemy na hali szkoleniowej w Łodzi na Brukowej 23 lub na terenie firmy klienta.

Dla kogo niezbędne są uprawnienia elektryczne Grupy 1 do 1kV?

 

Świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja, niezbędne jest dla każdego, kto w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, w urządzeniach, maszynach, w pracy przy sieciach oświetlenia ulicznego czy z zespołami akumulatorowymi. Osoba, która ładuje i wymienia baterie w wózkach elektrycznych, także powinna mieć uprawnienia do 1kV. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych (Grupa Elektryczna G1 w zakresie Dozór i Eksploatacja).

Cena szkolenia na uprawnienia elektryczne do 1kV i powyżej 1kV

Cena naszego kursu jest uzależniona od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji i wybranego wariantu kursu. Cena egzaminu państwowego to koszt 225 zł. Jeśli chcesz poznać aktualną cenę szkolenia elektrycznego G1, skontaktuj się z nami.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
Zadzwoń do naszego specjalisty: 737-446-866

Zajrzyj też na: http://kursyelektryczne.com.pl/