uprawnienia gazowe

Uprawnienia gazowe G3 – kurs na uprawnienia Grupa III

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie gazowe – G3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe) zakończone egzaminem przed komisją państwową. Zajęcia przeprowadzają doświadczeni instruktorzy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie całej Polski. Po odbyciu pełnego cyklu szkoleniowego możliwe do zdobycia będą uprawnienia energetyczne G3, które uzyskuje się poprzez pozytywne zdanie egzaminu. Otrzymane Państwowe Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdza posiadaną wiedzę oraz kwalifikacje do wykonywania zawodów w branży gazowej. Uprawnienia państwowe G3 są więc doskonałym sposobem na podniesienie swoich umiejętności, niezbędnych podczas poszukiwania zatrudnienia. Po uprzednim uzgodnieniu egzamin może się odbyć także na terenie zakładu pracy kursantów. Na życzenie Klienta organizujemy kursy na uprawnienia G3 w ustalonej lokalizacji. Dojeżdżamy bezpłatnie we wskazane przez zleceniodawcę miejsce.

Do kogo adresowane jest szkolenie na uprawnienia gazowe G3?

Zatrudniamy profesjonalny sztab szkoleniowy, który przeprowadza szkolenia gazowe od wielu lat. Adresowane są do osób, które chcą zdobyć uprawnienia G3 i inne niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe. Dzięki naszej ofercie leżą one w zasięgu ręki każdej chętnej osoby! Kurs na uprawnienia energetyczne G3 to również świetna propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia G3 są pierwszym krokiem do uzyskania zatrudnienia w zawodzie związanym z nadzorem gazowym. Umożliwiają także otrzymanie pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Uprawnienia  G3 to prosta droga do ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy. Ich uzyskanie poprzedzone jest zapewnioną przez nas kompleksową i profesjonalną obsługą szkoleniową. Z kursu na uprawnienia energetyczne G3 skorzystać mogą również osoby, które chcą go odnowić. Dokładamy wszelkich starań, by ułatwić to każdej przystępującej do szkoleń osobie. Wedle polskiego prawa uprawnienia państwowe G3 są ważne przez okres 5 lat. Dlatego po upływie tego czasu, aby nadal móc rozwijać się w wybranej branży konieczne jest ich przedłużenie. Z tego powodu oferujemy kurs na uprawnienia energetyczne G3 nie tylko osobom zaczynającym swoją karierę w branży gazowej, ale również jej doświadczonym pracownikom. Zapraszamy do kontaktu.

Zakres uprawnień gazowych G3

Uprawnienia gazowe G3 są wymagane do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych,  urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu  płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;  • sieci  gazowe  rozdzielcze  o  ciśnieniu  nie  wyższym  niż  0,5  MPa  (gazociągi  i  punkty  redukcyjne, stacje gazowe);
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie  gazu);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • turbiny gazowe;
  • aparatura kontrolno‐pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji  wymienionych w powyższych punktach.

Czemu warto uzyskać uprawnienia gazowe G3 z Awans B.H.P.?

Wybierając naszą placówkę szkoleniową, mają Państwo gwarancję rzetelnego i merytorycznego przygotowania do egzaminu. Gwarantujemy fachowo przeprowadzone szkolenie pozwalające uzyskać uprawnienia G3. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie państwowego świadectwa kwalifikacyjnego , dzięki któremu można realizować prace na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

Cena kursu gazowego i egzaminu na uprawnienia G3

Cena naszego kursu jest uzależniona od jego wariantu, liczby osób zgłaszających się (rabat przy większych grupach) i obowiązującej promocji. Jeśli chcesz poznać aktualną cenę szkolenia gazowego G3, skontaktuj się z nami! Możesz zdobyć potrzebną wiedzę bez wychodzenia z domu. Przeprowadzamy szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia G3 również drogą internetową! Koszt każdego kursu online ustalamy z klientem indywidualnie. Podczas rozmowy telefonicznej nasz specjalista omówi z Państwem niezbędne szczegóły. Warto pamiętać o tym, że nasze szkolenia na uprawnienia G3 realizowane są w różnych terminach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.