Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem SEP Grupa III

uprawnienia gazowe

Uprawnienia gazowe G3 – kurs na uprawnienia SEP Grupa III

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie gazowe – G3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe) zakończone egzaminem przed komisją SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Szkolenia przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na terenie całej Polski.

Do kogo adresowane jest szkolenie na uprawnienia gazowe G3?

Szkolenie gazowe G3 adresujemy do osób, które chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe. Na kurs zapraszamy również wszystkich, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Zakres uprawnień gazowych G3

Uprawnienia gazowe G3 to uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych,  urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu  płynnego, odazotownie, mieszalnie;  
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;  
 • sieci  gazowe  rozdzielcze  o  ciśnieniu  nie  wyższym  niż  0,5  MPa  (gazociągi  i  punkty  redukcyjne, stacje gazowe); 
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie  gazu);  
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;  
 • turbiny gazowe; 
 • aparatura kontrolno‐pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji  wymienionych w powyższych punktach.

Czemu warto uzyskać uprawnienia gazowe G3 z Awans B.H.P.?

Wybierając naszą placówkę szkoleniową, mają Państwo gwarancję rzetelnego i   merytorycznego przygotowania do egzaminu SEP. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP, dzięki któremu można realizować prace na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

Cena kursu gazowego i egzaminu na uprawnienia G3

Cena naszego kursu jest uzależniona od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji i wybranego wariantu kursu. Jeśli chcesz poznać aktualną cenę szkolenia gazowego G3, skontaktuj się z nami!

 

Zobacz szkolenia SEP w Szczecinie.