Kursy i szkolenia dla firm i grup zorganizowanych

Na terenie firmy klienta lub na hali szkoleniowej Awans B.H.P. w Łodzi

Kursy i szkolenia na wózki jezdniowe, podesty, żurawie, dźwigi, zwyżki i suwnice, wciągarki, układnice - również na terenie firmy klienta

Teren prowadzenia szkoleń : Łódź, Łowicz, Kutno, Bełchatów, Wrocław, Siedlce, Kraków, Warszawa, Płock, Zielona Góra, Poznań, Piotrków, Stryków, Zgierz oraz inne miasta.


Każdy pracodawca wie, jak ważne jest bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Badania i doświadczenie pokazują, że kluczowym elementem w stworzeniu bezpiecznego miejsca pracy operatora wózka widłowego czy innego urządzenia transportu bliskiego jest zadbanie o to, by nasi pracownicy posiadali kwalifikacje odpowiednie do powierzonych im obowiązków. Pro-pracownicza postawa przedsiębiorcy przejawia się między innymi w inwestowaniu w rozwój już zatrudnionych osób. Taką inwestycją jest chociażby skierowanie ich na odpowiednie szkolenie zgodne z profilem wykonywanego przez nich zawodu.

Awans B.H.P. oferuje elastyczny pakiet dla firm, który powstał z myślą o zapewnieniu pracodawcy i pracownikom komfortu i bezpieczeństwa pracy. Dzięki niemu operatorzy urządzeń magazynowych będą odpowiednio przeszkoleni w obsłudze i konserwacji wózków widłowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego.

Firma Awans B.H.P. na terenie firmy klienta organizuje kursy na:

 • wózki widłowe
 • podesty ruchome
 • suwnice
 • ładowarki teleskopowe,
 • żurawie przeładunkowe HDS
 • żurawie wieżowe ,
 • burty samowyładowcze,
 • układnice,
 • wciągarki.

Nasi szkoleniowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na urządzeniach transportu bliskiego i w prowadzeniu szkoleń z ich obsługi.

Awans B.H.P. firmom, które skorzystają z jej usług, zapewnia:

 • dojazd na teren firmy lub transport pracowników na teren hali szkoleniowej w Łodzi - gratis,
 • profesjonalne szkolenia dla pracowników na terenie firm lub hali w Łodzi (sala konferencyjna z bufetem),
 • pełną organizację szkolenia wraz z wykładami multimedialnymi i organizacją egzaminu UDT,
 • dodatkowe seminaria doszkalające dla pracowników: hakowy sygnalista, burta samowyładowcza,dźwignik przemysłowy,
 • szkolenia BHP,
 • programy szkoleniowe,
 • pełną dokumentację szkolenia - zaświadczenia, oświadczenia, programy, prezentacje, materiały dydaktyczne,
 • porady w zakresie ustaw i przepisów UDT i BHP,
 • obowiązkowe pomiary rezystancji izolacji i uziemienia urządzeń podlegających pod UDT.

Prezentowane pakiety są propozycją, którą można modyfikować w zależności od urządzenia, będącego przedmiotem szkolenia, oczekiwań klienta oraz ilości zgłaszanych osób.

Przykładowy pakiet szkoleń

 • kurs na wózek widłowy z egzaminem i uprawnieniami UDT,
 • wymiana i eksploatacja butli z gazem w wózkach widłowych,
 • podstawy konserwacji wózków widłowych,
 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pomiary rezystancji izolacji i uziemienia wózków widłowych lub innych urządzęń podlegających pod dozór w zakładzie pracy,
 • profesjonalne porady dotyczące organizacji miejsca pracy i dokumentacji prawnej UTB,
 • poradydotyczące wymaganej dokumentacji do rejestracji urządzeń oraz przepisów związanych z UDT.

Kursy i szkolenia na wózki widłowe dla firm i grup zorganizowanych - szkolenia pracowników

Firma Awans B.H.P. oferuje pełną organizację szkoleń i egzaminów UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe na terenie firmy klienta lub na hali szkoleniowej w Łodzi (gdzie dysponujemy 6 rodzajami różnych wózków widłowych). W przypadku wyboru drugiej opcji, firma zapewnia darmowy dowóz pracowników klienta. Działamy nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale również na terenie całej Polski. Nasze kursy prowadzimy między innymi w Łodzi, Łowiczu, Pabianicach, Zgierzu, Kutnie, Płocku, Gostyninie, Piotrkowie, Strykowie, Łęczycy, Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Wrocławiu, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie i wielu innych miastach.

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy wykonują bardziej efektywną i ergonomiczną pracę, a to z kolei przekłada się na zyski całego przedsiębiorstwa. Uprawnienia na wózek widłowy to wymóg Urzędu Dozoru Technicznego, a obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie do obsługi sprzętu tylko takie osoby, które ten wymóg spełniają. Firma Awans B.H.P. ułatwi realizację tego obowiązku, zajmie się pełną organizacją kursu i egzaminu UDT na terenie wskazanym przez zleceniodawcę. Nasi szkoleniowcy mają wieloletnie doświadczenie w pracy jako operatorzy różnych urządzeń transportu bliskiego i od lat przeprowadzają szkolenia pracowników firm z całej Polski. Oferujemy rzetelne przygotowanie oraz konkurencyjne ceny.

Ceny szkoleń i kursów

Cena kursu ustalana jest indywidualnie - telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, ilości innych kursów, na które zdecyduje się dana firma oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Terminy i czas trwania kursu pozostają do uzgodnienia.