Kurs na suwnice IS, IIS z egzaminem UDT

szkolenie na suwnice w Awans BHP

szkolenie na suwnice w Awans BHP

Szkolenie na suwnice z egzaminem UDT IS, IIS w Łodzi i na terenie całej Polski

Kurs na suwnice odbywa się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi na naszej suwnicy lub na terenie firmy klienta w całej Polsce. Organizujemy szkolenie składające się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu UDT – wszystkie części odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie całej Polski w firmie klienta – dojazd do klienta gratis. Należy pamiętać, że suwnica na której będzie przeprowadzony egzamin UDT musi mieć ważną decyzję Urzedu Dozoru Technicznego. Kurs na suwnice zawsze kończy się egzaminem państwowym – obecnie prawo nie przewiduje innych legalnych uprawnień niż te otrzymane z Urzędu Dozoru Technicznego. Nasz szkolenie solidnie przygotowuje do zdania egzaminu UDT i w aspektach teoretycznych i aspektach praktycznych.

Firma Awans B.H.P. zaprasza na kursy obsługi suwnic – oferujemy dwa warianty szkolenia operatora suwnicy:

  • 1 wariant I S: suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS (1 egzamin UDT na obydwie kategorie IS i IIS)
 • 2 wariant II S: suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW

kurs na suwnice sterowane z poziomu roboczego

kurs na suwnice sterowane z poziomu roboczego

Kurs na suwnice IS sterowane z kabiny a szkolenie na suwnice sterowane z poziomu roboczego IIS

Możesz wybrać kurs na suwnice IS po którym od razu zdasz egzamin UDT na wszystkie suwnice (I S – sterowane z kabiny, II S – sterowane z poziomu roboczego, I W, II W) lub zdecydować się na tańszy wariant: szkolenie II S – na suwnice sterowane z poziomu roboczego. Wybierając tańszy wariant szkolenia na suwnice IIS musimy się liczyć z tym, że jeśli w przyszłości będą nam też potrzebne uprawnienia IS to musimy ponownie zapłacić za cały kurs na suwnicę IS i wnieść drugą opłatę na egzamin państwowy przed komisję UDT.

Cena szkolenia na suwnice

Aktualna cena szkolenia na suwnice jest ustalana telefonicznie – zależy od raodzaju kursu : IS lub IIS, tego czy to kurs indywidualny czy grupowy oraz tego czy kursant korzystał już z naszej oferty szkoleniowej.

Zapraszamy do kontaku pod numerem: 737-466-887

Możesz tez do nas napisać lub zadzwonić na inny numer. 

Zobacz wskazówki jak dojechać na BRUKOWĄ 23 W Łodzi. 

Jakie uprawnienia dostanę po kursie na suwnice IS i IIS?

Szkolenie na suwnice kończące się egzaminem UDT daje nam bezterminowe, ważne na terenie całego kraju uprawnienia państwowe. :

 • Legitymacja UDT operatora suwnicy
 • Zaświadczenie na druku MEN z opisanym programem szkolenia na suwnice w języku polskim i angielskim (możliwość tłumaczenia zaświadczenia na inne języki)

Komu są potrzebne uprawnienia na suwnice?

Kurs adresujemy do osób, które stawiają na rozwój osobisty, przekładający się na lepsze zarobki i ciekawą pracę. Jeśli chcesz zostać specjalistą z konkretnymi umiejętnościami potwierdzonymi państwowymi uprawnieniami UDT, zapraszamy na szkolenia z obsługi suwnic IS i IIS.

Operator suwnicy znajdzie zatrudnienie na placach budowlanych, halach produkcyjnych, w wielkich i małych magazynach lub portach, na statkach ładunkowych, a także na platformie wiertniczej. Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są suwnice, czeka na Ciebie dobrze płatna i interesująca praca.

Kurs na suwnice sterowane z kabiny

Kurs na suwnice sterowane z kabiny

Szkolenia na Suwnice dla dużych grup i firm

Firma Awans B.H.P. posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów na suwnice dla dużych grup. Nasi Instruktorzy

posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje, są doświadczonymi operatorami i konserwatorami suwnic z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Kursy na na suwnice, wciągniki, wciągarki i układnice prowadzimy także na terenie firmy klienta.

Warunki przystąpienia do kursu na operatora suwnic I S i II S

  • skończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • badania lekarskie.

Szkolenie na suwnice IS, IIS – cel kursu

  • rzetelne przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego UDT,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi suwnic.

Kurs na suwnice – program szkoleniowy

kurs na suwnice dla pracowników w awans bhp

kurs na suwnice dla pracowników w awans bhp

  • maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • ogólne wiadomości o suwnicach, typy suwnic, klasyfikacja wciągarek i wciągników,
  • wiadomości o UDT,
  • eksploatacja urządzeń,
  • obowiązki operatora suwnic i hakowego,
  • zagadnienia BHP,
  • czynności przed przystąpieniem do pracy, transport ładunków, sterowanie mechanizmami roboczymi.

Uprawnienia operatora suwnic

  • zaświadczenie ważne na terenie całej Unii Europejskiej w języku polskim i angielskim z opisanym programem szkolenia,
  • po zdanym egzaminie państwowym legitymacja UDT, która bezterminowo uprawnia do obsługi suwnic na terenie całej Polski.

Czemu warto zrobić uprawnienia na suwnicę?

suwnica sterowana z kabiny szkolenie

suwnica sterowana z kabiny szkolenie

Artur Makowski, Instruktor z firmy Awans B.H.P. o szkoleniu na I S i II S

Aby przystąpić do szkolenia na suwnice, trzeba ukończyć 18 rok życia, posiadać wykształcenie minimum podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi tego typu urządzeń.

Firma Awans B.H.P., znajdująca się w Łodzi na ul. Brukowej 23, daje możliwość gruntownego przygotowania pod względem teoretycznym i praktycznym, dzięki czemu będziemy mogli łatwiej zdać egzamin UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), do którego przyszły operator suwnicy I S i II S musi przystąpić.

Naszą firmę, w przeciwieństwie do innych, wyróżnia to, że przy jednym egzaminie otrzymujemy uprawnienia na każdy rodzaj suwnicy. Daje nam to możliwość szybszego i łatwiejszego znalezienia pracy, jak również oszczędność czasu i pieniędzy, które musielibyśmy szykować na kolejny egzamin UDT.

Podkreślę jeszcze, że zdając egzamin na suwnice nabywamy również uprawnienia na wciągniki i wciągarki. Wiadomo, że im więcej tematycznie powiązanych kwalifikacji w CV, tym lepiej będzie patrzył na nas przyszły pracodawca. Będzie to świadczyło o tym, że ciągle idziemy do przodu i staramy się inwestować w swój rozwój. Obecnie poszukuje się pracowników wszechstronnie wykształconych, którzy mogą zaoferować bogatą paletę umiejętności. Nasza firma w gratisie do suwnic dodaje seminarium hakowego sygnalisty i zaprasza również do zapoznania się z innymi szkoleniami. Dla osób, które nie poprzestaną na jednym kursie, mamy ciekawe rabaty i propozycje.

Kurs na suwnice i seminarum hakowego w Awans BHP

Kurs na suwnice i seminarum hakowego w Awans BHP