szkolenia dla pracowników na podeście

szkolenia dla pracowników na podeście

Kurs na podesty ruchome IP z egzaminem UDT

Szkolenie na podnośnik, zwyżkę, czereśniarkę, podest IP

Kurs na podesty IP z egzaminem UDT prowadzimy dla grup i osób indywidualnych na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

Szkolenie obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu państwowego przed komisją UDT. Posiadamy własne urządzenia na których szkolimy operatorów podestów ruchomych i podnośników.

Szkolenia operatorów podestów i podnośników – szczegóły kursu

Firma Awans B.H.P. przeprowadza szkolenia na podesty ruchome, zwane potocznie podnośnikami, zwyżkami, wzwyżkami, czereśniarkami. Kursy adresowane są do osób indywidualnych oraz większych zorganizowanych grup i przeprowadzane są albo na hali szkoleniowej w Łodzi (woj. łódzkie), albo na terenie firmy klienta w całej Polsce. Dojazd do klienta gratis.

Jakie urządzenia można obsługiwać z kategorią IP?

Kurs na podesty obejmuje kategorię UDT I P.

szkolenia na podesty - straż pożarna

Uprawnienia I P zawierają:

  • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,
 • podesty ruchome przewoźne.

Warunki przystąpienia do szkolenia na operatora podestów

Kursant musi:

  • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Cel szkolenia podesty ruchome IP

Uzyskanie wiedzy

kurs na podesty dla Strażaków

kurs na podesty dla Strażaków

teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, samojezdnych, przewoźnych oraz przygotowanie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).

Jakie dokumenty dostanę po kursie IP –  uprawnień na podesty ruchome przejezdne ( uprawnienia na zwyżkę, podnośnik IP)

Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:

  • uprawnienia ( legitymację) na I P – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.
 •  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Program kursu zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego

Czas trwania szkolenia z obsługi podestów uprawnienia IP

panel sterujący podestu na samochodzie

panel sterujący podestu na samochodzie

35 godzin lekcyjnych ( po 45 min), w tym 10 godzin praktyki – firma Awans B.H.P. swoim kursantom gwarantuje bezpłatne dodatkowe zajęcia praktyczne.

Cena kursu IP z egzaminem UDT

Cena kursu ustalana jest indywidualnie – telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, innych kursów, na które zapisze się dana osoba oraz ilości osób biorących udział w danym szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Ramowy program szkolenia na operatora podestów ruchomych

1. Wiadomości o dozorze technicznym:

  • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu,
  • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.

2. Pojęcie stateczności urządzenia.

3. Budowa podestów ruchomych:

  • budowa części mechanicznej,
  • budowa części elektrycznej – w tym zasilanie, napęd i sterowanie,

4. Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych.

kurs na pdoesty w awans bhp - ramię kosza

kurs na podesty w awans bhp – ramię kosza

5. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych:

  • czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
  • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i urządzeń specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp.

6. BHP przy obsłudze urządzeń.

7. Praca w specyficznych warunkach, w tym:

  • praca zespołowa urządzeń,
  • transport ładunku przez otwory w stropach,
  • transport ludzi w koszu,
  • praca w warunkach kolizyjnych,
  • praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

8. Klasyfikacja i podział podestów ruchomych przejezdnych.

9. Zajęcia praktyczne.

Zapraszamy również na stronę: Kursy na podesty ruchome IP i II P.