Kurs na podesty ruchome z egzaminem UDT

Szkolenie na podnośnik, zwyżkę, czereśniarkę, podest

Kurs na podesty z egzaminem UDT prowadzimy dla grup i osób indywidualnych na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

Szkolenia operatorów podestów

Szkolenie obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu państwowego przed komisją UDT. Posiadamy własne urządzenia na których szkolimy operatorów podestów ruchomych i podnośników.

Szkolenia operatorów podestów i podnośników – szczegóły kursu

Firma Awans B.H.P. przeprowadza szkolenia na podesty ruchome, zwane potocznie podnośnikami, zwyżkami, wzwyżkami, czereśniarkami. Kursy adresowane są do osób indywidualnych oraz większych zorganizowanych grup i przeprowadzane są albo na hali szkoleniowej w Łodzi (woj. łódzkie), albo na terenie firmy klienta w całej Polsce. Dojazd do klienta gratis.

Jakie urządzenia można obsługiwać z kategorią?

Kurs na podesty obejmuje kategorię UDT .

szkolenia na podesty - straż pożarna

Uprawnienia zawierają:

 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,
 • podesty ruchome przewoźne.

Warunki przystąpienia do szkolenia na operatora podestów

Kursant musi:

 • mieć ukończone 18 lat

Cel szkolenia podesty ruchome

Uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, samojezdnych, przewoźnych oraz przygotowanie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).

Jakie dokumenty dostanę po kursie-  uprawnień na podesty ruchome przejezdne ( uprawnienia na zwyżkę, podnośnik)

Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:

 • uprawnienia ( legitymację) na podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.
 •  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Program kursu zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego

Czas trwania szkolenia z obsługi podestów uprawnienia

panel sterujący podestu na samochodzie
panel sterujący podestu na samochodzie

35 godzin lekcyjnych ( po 45 min), w tym 10 godzin praktyki – firma Awans B.H.P. swoim kursantom gwarantuje bezpłatne dodatkowe zajęcia praktyczne.

Cena kursu na podesty ruchome z egzaminem UDT

Cena kursu ustalana jest indywidualnie – telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, innych kursów, na które zapisze się dana osoba oraz ilości osób biorących udział w danym szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Ramowy program szkolenia na operatora podestów ruchomych

1. Wiadomości o dozorze technicznym:

 • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.

2. Pojęcie stateczności urządzenia.

3. Budowa podestów ruchomych:

 • budowa części mechanicznej,
 • budowa części elektrycznej – w tym zasilanie, napęd i sterowanie,

4. Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych.

kurs na pdoesty w awans bhp - ramię kosza
kurs na podesty w awans bhp – ramię kosza

5. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych:

 • czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
 • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i urządzeń specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp.

6. BHP przy obsłudze urządzeń.

7. Praca w specyficznych warunkach, w tym:

 • praca zespołowa urządzeń,
 • transport ładunku przez otwory w stropach,
 • transport ludzi w koszu,
 • praca w warunkach kolizyjnych,
 • praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

8. Klasyfikacja i podział podestów ruchomych przejezdnych.

9. Zajęcia praktyczne.

Zapraszamy do kontaktu.  Pomożemy wypełnić ci wniosek o sprawdzenie kwalifikacji i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Zadzwoń: 
737-466-887
737-466-886