szkolenia dla pracowników na podeście

szkolenia dla pracowników na podeście

Kurs na podesty ruchome IP z egzaminem UDT

Szkolenie na podnośnik, zwyżkę, czereśniarkę, podest IP

Kurs na podesty IP z egzaminem UDT prowadzimy dla grup i osób indywidualnych na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

Szkolenie obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu państwowego przed komisją UDT. Posiadamy własne urządzenia na których szkolimy operatorów podestów ruchomych i podnośników.

Szkolenia operatorów podestów i podnośników – szczegóły kursu

Firma Awans B.H.P. przeprowadza szkolenia na podesty ruchome, zwane potocznie podnośnikami, zwyżkami, wzwyżkami, czereśniarkami. Kursy adresowane są do osób indywidualnych oraz większych zorganizowanych grup i przeprowadzane są albo na hali szkoleniowej w Łodzi (woj. łódzkie), albo na terenie firmy klienta w całej Polsce. Dojazd do klienta gratis.

Jakie urządzenia można obsługiwać z kategorią IP?

Kurs na podesty obejmuje kategorię UDT I P.

szkolenia na podesty - straż pożarna

Uprawnienia I P zawierają:

 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,
 • podesty ruchome przewoźne.

Warunki przystąpienia do szkolenia na operatora podestów

Kursant musi:

  • mieć ukończone 18 lat

Cel szkolenia podesty ruchome IP

Uzyskanie wiedzy

kurs na podesty dla Strażaków

kurs na podesty dla Strażaków

teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, samojezdnych, przewoźnych oraz przygotowanie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).

Jakie dokumenty dostanę po kursie IP –  uprawnień na podesty ruchome przejezdne ( uprawnienia na zwyżkę, podnośnik IP)

Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:

  • uprawnienia ( legitymację) na I P – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.
  •  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Program kursu zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego

Czas trwania szkolenia z obsługi podestów uprawnienia IP

panel sterujący podestu na samochodzie

panel sterujący podestu na samochodzie

35 godzin lekcyjnych ( po 45 min), w tym 10 godzin praktyki – firma Awans B.H.P. swoim kursantom gwarantuje bezpłatne dodatkowe zajęcia praktyczne.

Cena kursu IP z egzaminem UDT

Cena kursu ustalana jest indywidualnie – telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, innych kursów, na które zapisze się dana osoba oraz ilości osób biorących udział w danym szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Ramowy program szkolenia na operatora podestów ruchomych

1. Wiadomości o dozorze technicznym:

   • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
   • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.

2. Pojęcie stateczności urządzenia.

3. Budowa podestów ruchomych:

   • budowa części mechanicznej,
   • budowa części elektrycznej – w tym zasilanie, napęd i sterowanie,

4. Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych.

kurs na pdoesty w awans bhp - ramię kosza

kurs na podesty w awans bhp – ramię kosza

5. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych:

   • czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
   • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i urządzeń specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców, itp.

6. BHP przy obsłudze urządzeń.

7. Praca w specyficznych warunkach, w tym:

  • praca zespołowa urządzeń,
  • transport ładunku przez otwory w stropach,
  • transport ludzi w koszu,
  • praca w warunkach kolizyjnych,
  • praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

8. Klasyfikacja i podział podestów ruchomych przejezdnych.

9. Zajęcia praktyczne.

Zapraszamy również na stronę: Kursy na podesty ruchome IP i II P.