Identyfikacja palet EUR i EPAL. Szkolenie zarządzanie i obrót paletami.

SZKOLENIE ZARZĄDZENIE I OBRÓT PALETAMI. Identyfikacja palet EUR i EPAL

Euro Palety - szkolenie z identyfikacji palet

Euro Palety – szkolenie z identyfikacji palet

Awans B.H.P. organizuje szkolenie z zakresu zarządzania i obrotu palet (identyfikacja palet). Szkolenie adresujemy do wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet na każdym poziomie operacyjnym. Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta. Szkolenia przeprowadzamy na terenie całej Polski.

Podstawa prawna szkolenia identyfikacja palet

Rynek palet EUR w Polsce to ok. 40 milionów sztuk palet, a wartość całego rynku paletowego wynosi ok. 1 mld zł netto. Co istotne, każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności. Wynika to z zapisów znajdujących się w nowelizacji Ustawy “Prawo własności przemysłowej” (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2007 roku w związku z dostosowywaniem prawodawstwa polskiego do regulacji przyjętych w międzynarodowych konwencjach prawnych. Zgodnie z tą nowelizacją:

Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę.

Stosowane w przedsiębiorstwie palety stanowią własność producenta i to na nim spoczywa odpowiedzialność związana z jakością i oryginalnością stosowanych palet.

Szkolenie z Euro Palet

Szkolenie z Identyfikacji Palet

Niestety, jak pokazują statystyki, częstym zjawiskiem jest ich fałszowanie. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy ok. 20% palet EUR stanowią palety sfałszowane. W świetle powyższych faktów podstawą zachowania wysokich standardów i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest bazowanie na przeszkolonych pracownikach posiadających niezbędną wiedzę z zakresu identyfikacji palet.

Cel i program szkolenia z identyfikacji palet 

Dzięki naszemu szkoleniu pracownicy magazynowi zdobędą zasadnicze umiejętności:

 • rozróżniania palet legalnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami) od palet sfałszowanych,

 • określania właściwych wymiarów – grubości desek, wymiarów słupków;

 • rozpoznawania uszkodzeń dopuszczających palety do obrotu (żółta karta oceny palet ECR, EPAL) oraz uszkodzeń eliminujących je z obrotu (karta czerwona).

Podczas szkolenia “Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet” kursanci zostaną zapoznani między innymi z następującymi zagadnieniami:

 • rynek palet w Polsce;

 • normy i uwarunkowania prawne palet znajdujące się w obrocie;

  Szkolenie z Euro palet, identyfikacja palet

  Szkolenie identyfikacja palet EUR i EPAL w Awans BHP

 • rodzaje palet drewnianych EUR;

 • cechy identyfikujące palety EUR;

 • aktualne zasady identyfikacji i weryfikacji palet EUR i EPAL;

 • karty oceny palet;

 • rozpoznawanie sinizny i pleśni na paletach;

 • dopuszczalne uszkodzenia palet;

 • wady dyskwalifikujące palety;

 

 • przykłady z życia – fałszywe oznaczenia palet.

Cena szkolenia identyfikacja palet EUR i EPAL Cena szkolenia  identyfikacja palet EUR/ EPAL dostępna mailowo lub telefonicznie. Koszt kursu uzależniony jest od obowiązujących promocji oraz od liczby osób przystępujących do szkolenia w danym terminie. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły. Zapraszamy.