Firma Awans B.H.P. oferuje swoim klientom usługę przeprowadzania przeglądów zawiesi różnego rodzaju - zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe, zawiesia linowe.

Przeglądy zawiesi

Polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzania kontroli zawiesi - badania okresowe - w określonych okresach (najczęściej raz w roku) przez kompetentne osoby. Oprócz tego, odpowiednio przygotowane osoby przed każdym użyciem powinny robić przeglądy bieżące oraz przeglądy kontrolne. Wprawdzie do tych czynności nie są wymagane specjalne uprawnienia, jednakże aby je wykonać niezbędna jest wiedza techniczna i konkretne umiejętności odpowiadające normom:

  • PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,
  • PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,
  • PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,
  • PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,
  • PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

Odpowiedzialność za realizację tych obowiązków ponosi pracodawca, a firma Awans B.H.P. przychodzi mu z pomocą. Nasi specjaliści to gwarancja terminowych i fachowych przeglądów zapewniających bezpieczną i efektywną pracę przy transporcie wszelkiego rodzaju ładunków.

przeglądy zawiesi

Przebieg przeglądów zawiesi

Czas realizacji przeglądu zawiesi jest kwestią indywidualną i zależy od ich ilości i rodzaju. Po pozytywnym odbiorze zawiesi nasi specjaliści wypełniają protokół z przeprowadzonych pomiarów. Przeglądy kontrolne należy wykonywać raz w roku - nasi fachowcy dopilnują terminowości ich realizacji. Przeglądy wykonujemy na terenie całej Polski. Dodatkowo naszym klientom oferujemy pomoc przy przeglądach urządzeń transportu bliskiego oraz szkolenie dla pracowników wykonujących obowiązki hakowego - sygnalisty.

przeglądy zawiesi

Cena przeglądów zawiesi

Cena przeglądów uzależniona jest od ilości oraz rodzaju zawiesi i ustalana jest indywidualnie z klientem - telefonicznie lub mailowo.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Terminy i czas trwania kursu pozostają do uzgodnienia.