Szkolenia BHP

Wstępne ogólne i okresowe dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy


Szkolenia BHP w całej Polsce z dojazdem do klienta gratis lub w naszej siedzibie na ul. Brukowej 23 w Łodzi

Firma Awans B.H.P. przeprowadza szkolenia wstępne ogólne i okresowe BHP dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi BHP dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy. Przepisy BHP zobowiązują pracodawcę do przeprowadzania i organizowania dla pracowników szkoleń BHP. Podstawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie są regulowane przez kodeks pracy (patrz art 207 kp paragraf 1 [2] ), rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp, dotyczące wykonywania prac w różnych branżach.


Każdy nowy pracownik zatrudniony w firmie powinien mieć przeprowadzone szkolenie ogólne z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przeprowadza osoba lub firma wyznaczona przez pracodawcę. Takie szkolenie nie może być krótsze niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika.


Pierwsze szkolenie okresowe pracownik musi odbyć w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia, chyba że jest to osoba kierująca ludźmi, wtedy w okresie do 6 miesięcy. Kolejne szkolenia odbywają się zgodnie z rozporządzeniem:

  • raz na 5 lat - pracodawcy i osoby kierujące ludźmi,
  • raz na 6 lat - pracownicy administracyjni i biurowi,
  • raz na 3 lata - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • raz na rok - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych z warunkami niebezpiecznymi.

Szkolenia okresowe trwają od 8 do 16 godzin, a w przypadku pracowników służby bhp 32 godziny.

Firma szkoleniowa Awans B.H.P. oferuje pełną organizację szkoleń - uzupełniamy i przekazujemy kompletną dokumentację (oświadczenia BHP, karty szkolenia wstępnego, certyfikat dla pracodawcy kierującego pracownikami), piszemy zindywidualizowany program szkolenia wstępnego i okresowego BHP.

Pracodawca powinien przechowywać następujące dokumenty:

  • kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oświadczenie o odbyciu przez pracownika szkolenia BHP,
  • program szkolenia wstępnego i okresowego dostosowany do specyfiki miejsca pracy; program ten opracowuje pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę jednostka organizacyjna, prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zamieszczamy ramowe programy szkolenia BHP ogólnego i tematykę szkoleń okresowych

Programy opublikowane są w odpowiednich rozporządzeniach : Dz.U. nr 116 poz.972 i Dz.U. nr 180 poz. 1860.

Ramowy program szkolenia ogólnego BHP

Tematyka szkolenia okresowego dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze

Ceny szkoleń okresowych i wstępnych BHP(bezpieczeństwa i higieny pracy):

Ceny szkolenia i wszelkie szczegóły dostępne pod numerem 737-466-886

Awans B.H.P. służy również poradami, jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy i jakie standardy według zasad BHP powinno takie miejsce spełniać (hałas, oświetlenie, wibracje, instrukcje stanowiskowe).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Organizujemy też szkolenia bhp dla pracowników rosyjskojęzycznych po rosyjsku i ukraińsku - zerknij!