Szkolenia UDT

Szkolenia UDT operatorów i konserwatorów

Szkolenia UDT to szkolenia operatorów i konserwatorów przygotowujące do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia składają się z części praktycznej i teoretycznej. Zajęcia dopasowujemy do grafiku kursanta. Kursantom oferujemy nielimitowaną liczbę godzin praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie multimedialnych wykładów i instruktażu instruktora. Egzamin i szkolenie organizujemy na naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

SZKOLENIA UDT

Zapisy na naszej hali szkoleniowej na Brukowej 23 w Łodzi.  Zapraszamy też do zapisów telefonicznych po numerem 737-466-887 lub  mailowych.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT – kategorie uprawnień

Poniżej przedstawiamy kategorie uprawnień UDT na jakie możesz zrobić u nas kurs:

 • operator wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem
 • operator wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • operator wózków widłowych ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
 • operator podestów : podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne
 • operator podestów : podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne
 • operator suwnic : suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki
 • operator suwnic : suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki
 • operator żurawi : żuraw samojezdny i  żuraw przenośny typu HDS
 • operator dźwigów : dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym
 • operator dźwigów : dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne, wyciągi statków.

Nowe kategorie uprawnień na urządzenia podlegające pod UDT

Od czerwca 2019 roku nie operujemy już kategoriami IWJO, IIWJO, IIIWJO, IP, IIP, IS, IIS itd. Teraz we wniosku sprawdzającym kwalifikacje będziemy mogli wpisać jedną z dwóch kategorii do obsługi wózków widłowych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat) lub wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat).

Podesty dzielą się na: podesty ruchome stacjonarne (uprawnienia ważne 10 lat), podesty ruchome wiszące w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych (ważne 10 lat), podesty ruchome masztowe w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych( ważne 10 lat), podesty ruchome przejezdne (ważne 5 lat), podesty na pojazdach kolejowych (ważne 10 lat).

Suwnice dzielą się na: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (ważne 10 lat), suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (ważne 5 lat).

Żurawie dzielą się na: żurawie stacjonarne (ważne 10 lat), żurawie przewoźne i przenośne w tym uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (ważne 10 lat), żurawie samojezdne w tym uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (ważne 5 lat), żurawie szynowe(ważne 5 lat), żurawie wieżowe i szybkomontujące w tym uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych (ważne 5 lat), żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych (ważne 5 lat), żurawie pokładowe (ważne 5 lat), żurawie pływające w tym uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych (ważne 5 lat).

Więcej podziałów urządzeń w rozporządzeniu:

Link do rozporządzenia .

Uwaga! Od 2017 roku łódzki oddział UDT nie wymaga badań lekarskich do egzaminu UDT.

Szkolenia UDT na konserwację

Oferujemy szkolenia konserwacji urządzeń magazynowych zakończone egzaminem UDT:

 • konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych
 • konserwator podestów ruchomych
 • konserwator żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS
 • konserwator suwnic
 • konserwator burt samowyładowczych
SUWNICA S1

Jakie kursy warto zrobić, aby podnieść swoje kwalifikacje?

Firma Awans B.H.P. poleca szkolenia i kursy  przygotowujące do pracy w charakterze operatora urządzeń magazynowych zakończonych egzaminem państwowym. Kurs na wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego w połączeniu z seminariami na Hakowego Sygnalistę czy Burtę Samowyładowczą, to doskonały sposób zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Wszyscy kursanci, zarówno Ci z Łodzi, jak i z różnych zakątków Polski, mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i gratisowe seminaria.

Oprócz przekazania wiedzy teoretycznej i zaoferowania nielimitowanych godzin praktycznych na urządzeniach transportu bliskiego (wózkach, podestach), Instruktorzy przybliżą przyszłym operatorom realia pracy wózkowego w Polsce i za granicą.

widlak Awans BHP

Instruktorzy Transportu Bliskiego

Nasi szkoleniowcy przez wiele lat pracowali na sprzęcie magazynowym w firmach w Łodzi i na terenie całej Polski. Uczą u nas sprawdzeni konserwatorzy i specjaliści bhp udzielający się w branży dźwignicowej. Posiadają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia zawodowe oraz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi, konserwacji i napraw urządzeń magazynowych.

Zapraszamy do naszej firmy z halą szkoleniową na Bałutach, ul. Brukowa 23 (niedaleko Tesco Extra) – możliwość dowozu kursantów z innych rejonów Polski oraz gratisowy dojazd do klienta na teren jego firmy.

Skontaktuj się z nami!