Kurs na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS - uprawnienia UDT

Kurs obsługi HDS-u czyli Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego

Żuraw przenośny typu HDS (dźwig) jest obecnie niezbędnym narzędziem pracy podczas przeładunku towarów. Jest wykorzystywany na budowach, w magazynach i warsztatach, w gospodarce leśnej i rolniczej. Uprawnienia na żurawia przeładunkowego z całą pewnością zwiększają szansę na lepszą pracę i wzbogacają nasze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Z uprawnieniami żuraw przenośny typu HDS nasze szanse na sukces zawodowe wzrosną.

Jeśli masz skończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe i przeszedłeś odpowiednie badania lekarskie, możesz zostać operatorem żurawia przeładunkowego.

Program szkolenia na żurawia przeładunkowego HDS

Program szkolenia obejmuje:

  • wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
  • ogólne wiadomości o dźwignicach,
  • omówienie budowy i działania elementów i zespołów żurawi,
  • wiadomości na temat zagrożeń związanych z pracą operatora żurawi przeładunkowych,
  • problematykę urządzeń zabezpieczających,
  • eksploatację żurawi,
  • obowiązki operatora,
  • obsługę zawiesi,
  • BHP,
  • zajęcia praktyczne.

Łącznie 22 h teorii i minium 12 h praktyki. Terminy zajęć ustalamy z klientem. Zajęcia odbywają się na naszym placu manewrowym w Łodzi na ulicy Brukowej lub na życzenie klienta na terenie jego firmy.

Jakie uprawnienia upoważniają do obsługi żurawia przenośnego HDS

Operator HDS-u po zdanym egzaminie państwowym dostaje legitymację UDT, która bezterminowo upoważnia go do obsługi urządzenia na terenie całej Polski. Wystawiamy także zaświadczenie w języku polskim i angielskim z opisanym programem szkolenia.

Czemu warto zrobić kurs na dźwig przenośny, do kogo jest adresowany?

Artur Makowski, instruktor z firmy Awans B.H.P., objaśnia do kogo skierowany jest kurs na żurawie przeładunkowe.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w charakterze operatora HDS-u można zdobyć korzystając z oferty szkoleniowej firmy Awans B.H.P., w której jestem instruktorem. Jesteśmy otwarci na elastyczne formy współpracy i oprócz szkoleń na terenie naszej hali, wykonujemy również szkolenia na terenie firm z całej Polski.

HDS czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to urządzenie, które jest montowane na samochodzie ciężarowym. Służy przede wszystkim do podnoszenia towarów i wstawiania ich na auto, na którym żuraw przenośny jest zamontowany. Osoby zainteresowane otrzymaniem tego typu uprawnień, muszą być pełnoletnie i posiadać ważne badania lekarskie, zezwalające na pracę na tego rodzaju urządzeniach.

Każdy chętny może ukończyć szkolenie i otrzymać uprawnienia. Natomiast przede wszystkim zachęcamy do odbycia takiego kursu osoby, które posiadają prawo jazdy kat. C. Dzięki temu ta sama osoba może obsługiwać zarówno pojazd, jak i urządzenie HDS bez ograniczeń udźwigu i wysięgu. Posiadanie obydwu uprawnień daje większe szanse na znalezienie pracy w charakterze operatora żurawia przeładunkowego.

Cena kursu

Koszt kursu ustalany jest indywidualnie. Cena szkolenia zależy od obowiązujących promocji, innych kursów, na które zapisuje się dana osoba oraz wielkości grupy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY