Konserwacja wózków widłowych, podestów, ładowarek, HDS-ów podlegających pod UDT

Przeglądy konserwacyjne i konserwacja wózków, podestów, ładowarek

Wykonujemy przeglądy, naprawy i konserwację wózków, ładowarek i podestów podlegających pod UDT. Oferujemy państwu pełną opiekę konserwatorską nad urządzeniami transportu bliskiego – w tym nad wózkami, podestami i HDS-ami. Oferujemy:

 • pełen przegląd konserwatorski – przegląd dopuszczający do eksploatacji wykonuje urzędnik UDT – nasi konserwatorzy pomagają zorganizować taki przegląd i przygotowują do niego urządzenie
 • pełna dokumentacja konserwatorska
 • naprawa wózków, podestów, ładowarek, usunięcie usterek
 • doradztwo w eksploatacji urządzenia
 • uzupełnienie dokumentacji
 • pieczątka konserwatora
 • przygotowanie do przeglądu i inne prace związane z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia: wózka, podestu lub ładowarki

Kurs konserwacji - wykonywanie przeglądu konserwacyjnego wózka w Awans BHP

Cena przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego

Jeśli posiadasz wózek widłowy, ładowarkę teleskopową, podest albo HDSa,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Wycenimy konserwację oraz przeglądy okresowe i odbiorcze dla Twoich urządzeń.

Zapewniamy dojazd na terenie całego województwa łódzkiego (poza łódzkie także – szczegóły ustalamy telefonicznie) oraz szybką i profesjonalną realizację usługi.


Obowiązkowa konserwacja urządzeń

Konserwacja wózków, podestów i ładowarek wg prawa

Prawo polskie nakłada na pracodawcę i właściciela firmy wiele obowiązków. Z pomocą w realizacji tych związanych z zapewnieniem bezpiecznej i ergonomicznej pracy na urządzeniach magazynowych przychodzi Awans B.H.P. – grupa specjalistów i doświadczonych konserwatorów UTB. Działamy na terenie całej Polski.


szkolenie konserwatora wózka widłowego

Zakres konserwacji podestów, wózków, ładowarek, HDSów

Nasi specjaliści:

 • wykonują przeglądy konserwacyjne żurawi przeładunkowych typu HDS, wózków podnośnikowych oraz podestów; sprawdzają
  1. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
  2. działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  3. działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  4. prawidłowość obsługi UTB.
 • sprawdzają przez oględziny (nie rzadziej niż co 12 miesięcy, chyba że w instrukcji eksploatacyjnej ustalono inaczej) stan:
  1. konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych,
  2. toru jezdnego dźwignic szynowych,
  3. instalacji ochrony przeciwpożarowej,
 • na bieżąco usuwają usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia,
 • odnotowują w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności z podaniem daty,
 • bezzwłoczne powiadamiają eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, odnotowując ten fakt w dzienniku konserwacji.

kurs konserwatora dźwigów w Awans BHP

Konserwacja urządzeń UDT Łódź

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu określenia zakresu konserwacji urządzeń i ustaleniu szczegółów usługi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.