Przeglądy konserwacyjne wózków, podestów, HDSów

Konserwacja wózków widłowych, podestów, żurawi i HDSów

Firma Awans B.H.P. w swojej bogatej ofercie posiada również usługę sprawowania pełnej opieki konserwatorskiej nad urządzeniami transportu bliskiego - w tym nad wózkami, podestami i HDS-ami. Prawo polskie nakłada na pracodawcę i właściciela firmy wiele obowiązków. Z pomocą w realizacji tych związanych z zapewnieniem bezpiecznej i ergonomicznej pracy na urządzeniach magazynowych przychodzi Awans B.H.P. - grupa specjalistów i doświadczonych konserwatorów UTB. Działamy na terenie całej Polski.

Firmy i właścicieli UTB zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług konserwatorskich. Nasi specjaliści:

 • wykonują przeglądy konserwacyjne żurawi przeładunkowych typu HDS, wózków podnośnikowych oraz podestów; sprawdzają
  1. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
  2. działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  3. działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  4. prawidłowość obsługi UTB.
 • sprawdzają przez oględziny (nie rzadziej niż co 12 miesięcy, chyba że w instrukcji eksploatacyjnej ustalono inaczej) stan:
  1. konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawnych, nitowanych i rozłącznych,
  2. toru jezdnego dźwignic szynowych,
  3. instalacji ochrony przeciwpożarowej,
 • na bieżąco usuwają usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia,
 • odnotowują w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności z podaniem daty,
 • bezzwłoczne powiadamiają eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, odnotowując ten fakt w dzienniku konserwacji.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, jakiej opieki konserwatorskiej potrzebują Twoje urządzenia.

Dodatkowo Awans B.H.P. oferuje:

Cena przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego

Jeśli posiadasz wózek widłowy, ładowarkę teleskopową, podest albo HDSa,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Wycenimy konserwację oraz przeglądy okresowe i odbiorcze dla Twoich urządzeń.

Zapewniamy dojazd na terenie całej Polski oraz szybką i profesjonalną realizację usługi.