Szkolenie konserwatora podestów IP

Szkolenie na konserwatora podestów 1 P

szkolenie na podesty ruchome dla straży pożarnej

szkolenie na podesty ruchome dla straży pożarnej

Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne szkolenie na konserwatora podestów I P. Kurs zakończony jest państwowym egzaminem UDT, który jest jedyną drogą zdobycia uprawnień konserwatora podestów.

Uprawnienia konserwatora podestów – wymagania prawne

Zawód konserwatora podestów należy w Polsce do zawodów regulowanych. Aby go wykonywać, należy zdobyć stosowne uprawnienia – zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Obowiązek ten został zapisany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849).
Jedyną możliwą drogą do zdobycia uprawnień konserwatora podestów I P, jest zdanie egzaminu przed komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych przez kandydata na operatora podestów.

Szkolenie na konserwatora podestów I P – przygotowanie do egzaminu UDT

Nasze szkolenia dla konserwatorów podestów IP realizuje program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez UDT. Podobnie jak sam egzamin, kurs na konserwatora IP składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych Instruktorów – praktykujących konserwatorów urządzeń transportu bliskiego, inspektorów BHP oraz elektryków.
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy naszych kursów utrwalają wiedzę zdobytą w trakcie zajęć teoretycznych, przekładając ją na czynności wchodzące w skład obowiązków konserwatora podestów. Ćwiczenia odbywają się na naszym własnym sprzęcie, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym kursantom nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.
Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Na życzenie klienta istnieje możliwość organizacji szkolenia na terenie jego firmy – dojeżdżamy do klientów z całej Polski (dojazd gratis).
Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, w tym pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat egzaminacyjnych oraz odbiorze legitymacji UDT.

Cena szkolenia na konserwatora podestów IP

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem. Uzależniona jest od obowiązujących promocji oraz liczby osób zainteresowanych danym terminem szkolenia. Cena kursu obejmuje koszty egzaminacyjne, które na chwilę obecną wynoszą 171,94 zł.
W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.