Szkolenie na konserwatora podestów

Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne szkolenie na konserwatora podestów. Kurs zakończony jest państwowym egzaminem UDT, który jest jedyną drogą zdobycia uprawnień konserwatora podestów.

KONSERWATOR PODESTÓW

Uprawnienia konserwatora podestów – wymagania prawne

Zawód konserwatora podestów należy w Polsce do zawodów regulowanych. Aby go wykonywać, należy zdobyć stosowne uprawnienia – zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Obowiązek ten został zapisany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849).
Jedyną możliwą drogą do zdobycia uprawnień konserwatora podestów I P, jest zdanie egzaminu przed komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych przez kandydata na operatora podestów.

Szkolenie na konserwatora podestów – przygotowanie do egzaminu UDT

Nasze szkolenia dla konserwatorów podestów realizuje program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez UDT. Podobnie jak sam egzamin, kurs na konserwatora IP składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych Instruktorów – praktykujących konserwatorów urządzeń transportu bliskiego, inspektorów BHP oraz elektryków.
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy naszych kursów utrwalają wiedzę zdobytą w trakcie zajęć teoretycznych, przekładając ją na czynności wchodzące w skład obowiązków konserwatora podestów.
Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Na życzenie klienta istnieje możliwość organizacji szkolenia na terenie jego firmy – dojeżdżamy do klientów z całej Polski (dojazd gratis).
Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, w tym pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat egzaminacyjnych oraz odbiorze legitymacji UDT.

Cena szkolenia na konserwatora podestów

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem. Uzależniona jest od obowiązujących promocji oraz liczby osób zainteresowanych danym terminem szkolenia. Cena kursu obejmuje koszty egzaminacyjne.
W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.

SPRAWDŹ ILE WAŻNE BĘDĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA