Szkolenie na żurawia samojezdnego z egzaminem UDT

Firma Awans B.H.P. zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu UDT na operatora żurawia samojezdnego. . Zapewniamy pełną organizację państwowego egzaminu - od złożenia wniosku, przez dokonanie opłat, po zapewnienie miejsca i sprzętu, na którym odbędzie się egzamin. Organizujemy szkolenia na żurawia samojezdnego na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

Żurawie samojezdne potocznie zwane dźwigami podlegają dozorowi technicznemu, a do ich obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia.

Podstawa prawna dotycząca obsługi i eksploatacji żurawi samojezdnych

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Operator żurawia samojezdnego (wcześniejsza kategoria II Ż) musi zdać państwowy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Firma Awans B.H.P. zapewnia swoim kursantom rzetelne przygotowanie i konsultacje ze specjalistami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają cennych porad w oparciu o wiedzę zdobytą w ciągu lat praktyki.

Warunki przystąpienia do kursu na operatora żurawia samojezdnego

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe,

Cel szkolenia na żurawie

 • rzetelne przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego UDT,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi żurawi samojezdnych.
 • Program szkolenia na żurawia samojezdnego

  Program szkolenia obejmuje:

  1. wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
  2. ogólne wiadomości o dźwignicach,
  3. omówienie budowy i działania elementów i zespołów żurawi,
  4. wiadomości na temat zagrożeń związanych z pracą operatora żurawi.
 • problematykę urządzeń zabezpieczających
  1. znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
  2. znajomość warunków bezpiecznej pracy przy obsłudze żurawi samojezdnych,
 • obsługę zawiesi,
 • zajęcia praktyczne.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów termin kursu ustalany jest indywidualnie. Oferujemy również nielimitowane godziny praktyki w stałej cenie szkolenia. Kursanci mogą ćwiczyć na naszym sprzęcie do momentu, aż poczują się na siłach przystąpić do egzaminu przed komisją UDT. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ulicy Brukowej 23 lub na życzenie klienta na terenie jego firmy.

Zdobyte uprawnienia

Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje uprawnienia (legitymację UDT) na żurawie samojezdne. Wydajemy również zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Cena kursu na żurawie samojezdne

Cena kursu ustalana jest indywidualnie - telefonicznie lub mailowo. Koszt szkolenia zależy od obowiązującej promocji, ilości innych kursów, na które zdecyduje się dana firma oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. Zapraszamy.

Terminy i czas trwania kursu pozostają do uzgodnienia.