Obliczanie resursu urządzenia UDT

Resurs i obowiązek wyliczania resursu dla urządzeń podlegających pod UDT ( Urząd Dozoru Technicznego) budzi sporo wątpliwości wśród użytkowników UTB. W wyliczeniach często brakuje odniesienia do stanu obciążeń czy ilości odbytych cykli. Pamiętajmy, że resurs to nie jest przegląd specjalny i nie da się zmodyfikować formatki do przeglądu specjalnego na potrzeby obliczenia resursu.


obliczanie resursu

Szkolenia z poprawnego obliczania resursu

Awans BHP realizuje szkolenia z poprawnego wyliczania resursu prowadzone przez wieloletniego specjalistę od urządzeń UTB i rozporządzeń UDT. Nasz doświadczony konserwator i instruktor z uprawnieniami UDT w sposób przystępny tłumaczy jak skutecznie wyliczyć resurs, sporządzić dokumentacje zgodną z rozporządzeniem i uniknąć popularnych błędów przy wyliczaniu resursu dla urządzenia.

ZAPISY POD NUMEREM 737-466-997

Możesz tez do nas napisać: awansbhp@awans-bhp.pl


Wyliczanie resursu urządzenia na odległość

Dla osób, które wolą jednorazowo wyliczyć resurs dla urządzenia mamy szybkie i profesjonalne rozwiązanie. Nasz konserwator urządzeń i specjalista od resursu UDT wylicza resurs urządzenia na podstawie specjalnego wywiadu i przesłanych informacji przez klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 737-466-997

Możesz też do nas napisać: awansbhp@awans-bhp.pl


Co to jest resurs?

Resurs, czyli okres zdolności użytkowej urządzenia to czas, w którym użytkownik danego urządzenia może bezpiecznie i efektywnie je eksploatować. W branży urządzeń transportu bliskiego pojęcie to wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Według wymienionego wyżej rozporządzenia mamy obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu.


Definicja resursu

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

„parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.”

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie „aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej”.


Co to jest dobra praktyka inżynierska przy wyliczaniu resursu?

W dobrej praktyce inżynierskiej warto umiejętnie wykorzystać informacje i wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych takich jak normy PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM w celu postawienia wiarygodnych wniosków, które należy przedstawić inspektorowi UDT w postaci orzeczenia.


Jak wyliczyć poprawnie resurs?

Zgodnie z wymogami rozporządzenia, wyliczając resurs należy bazować na co najmniej trzech podstawowych danych:

– liczbie cykli;

– stanie obciążenia;

– aktualnych warunkach pracy.

Jest też szereg popularnych błędów przy wyliczaniu resursu – przeczytacie o nich tutaj.

Informacje w związku z COVID-19 – tutaj.

Kontakt z zespołem Awans BHP.