Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

szkolenie konserwator

Szkolenie “Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych”

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych kategoria I WJK. Szkolenie na konserwatorów zakończone jest egzaminem przed komisją UDT – dzięki temu nasi kursanci mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego – konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych.

 

Co zapewnia ci nasze szkolenie na konserwatora wózków i ładowarek?

więcej ogólnych wiadomości o kursie na konserwatora UDT TUTAJ.

Kurs konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych – przebieg

Szkolenie konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta. Prowadzone są przez doświadczonych Instruktorów – wykładowców, praktykujących konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.
Kurs dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych realizuje program szkolenia ustalony i zatwierdzony przez UDT. W trakcie zajęć kursanci zostają zapoznani m.in. z:

  • ogólnymi wiadomościami o dozorze technicznym;
  • instrukcjami i dokumentacją techniczną wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych;
  • obowiązującymi normami dotyczącymi tych urządzeń oraz warunkami technicznymi dozoru technicznego;
  • podstawowymi obowiązującymi przepisami bhp;
  • budową wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;
  • planem konserwacji;
  • zasadami eksploatacji i czyszczenia danych urządzeń.

 

Kurs na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych – egzamin

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pośredniczą m.in. w składaniu wniosków egzaminacyjnych, w uiszczaniu opłaty egzaminacyjnej czy w odbiorze legitymacji UDT. Uprawnienia te wydawane są dożywotnio i zachowują swoją ważność na terenie całej Polski. Co ważne koszty egzaminacyjne wliczone są już w cenę szkolenia, dzięki czemu kursant nie będzie musiał ponosić dalszych wydatków.

Cena szkolenia na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

Cena szkolenia na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych ustalana jest indywidualnie – telefonicznie bądź mailowo.

Zadzwoń : 737-466-886

lub skontaktuj się z nami!

Kurs na konserwatora UDT kategoria I WJK – regulacje prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji potwierdzonych legitymacją UDT. Jedyną drogą do ich zdobycia jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.