Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szkolenie na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia zakończone jest egzaminem przed komisją UDT – dzięki temu nasi kursanci mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego – konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych. Szkolenie gwarantuje kompleksowy rozwój umiejętności wymaganych w wielu zakładach pracy. Kurs na konserwatora wózków widłowych umożliwia zdobycie uprawnień akceptowanych na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Są one także przyznawane dożywotnio.

KONSERWATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

I ŁADOWAREK

Co zapewnia ci nasze szkolenie na konserwatora wózków i ładowarek?

 • solidną teorię i praktykę przekazaną przez sprawdzonego Instruktora i praktykującego konserwatora.  
 • przystępne ceny
 • obsługę przez profesjonalistów
 • komplet niezbędnych dokumentów
 • profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego i pełną organizację egzaminu
 • elastyczny grafik zajęć

Zapraszamy także na bloga naszych instruktorów – konserwatorów 

Kurs konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych – przebieg

Szkolenie konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na terenie firmy klienta. Prowadzone są przez doświadczonych Instruktorów – wykładowców, praktykujących konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.
Kurs dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych realizuje program szkolenia ustalony i zatwierdzony przez UDT. W trakcie zajęć kursanci zostają zapoznani m.in. z:

 • ogólnymi wiadomościami o dozorze technicznym;
 • instrukcjami i dokumentacją techniczną wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych;
 • obowiązującymi normami dotyczącymi tych urządzeń oraz warunkami technicznymi dozoru technicznego;
 • podstawowymi obowiązującymi przepisami bhp;
 • budową wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;
 • planem konserwacji;
 • zasadami eksploatacji i czyszczenia danych urządzeń.

Kurs na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych – egzamin

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pośredniczą m.in. w składaniu wniosków egzaminacyjnych, w uiszczaniu opłaty egzaminacyjnej czy w odbiorze legitymacji UDT.

Cena szkolenia na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

Cena szkolenia na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych ustalana jest indywidualnie – telefonicznie bądź mailowo.

Zadzwoń : 737-466-886 lub skontaktuj się z nami!

Kurs na konserwatora UDT – regulacje prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji potwierdzonych legitymacją UDT. Jedyną drogą do ich zdobycia jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.