Badania okresowe urządzeń transportu bliskiego w Awans B.H.P.

przeglądy zawiesi Awans B.H.P.

Firma Awans B.H.P. nowy miesiąc rozpoczęła bardzo pomyślnie. Nasze dwa wózki widłowe oraz podest wolnobieżny przeszły dziś pozytywnie okresowy przegląd techniczny wykonywany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przypominamy, że badania okresowe UTB wykonywane są w trakcie eksploatacji danego urządzenia w określonych terminach. Jak podaje UDT na swojej stronie internetowej:

Celem badania okresowego jest stwierdzenie czy:

  • zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania,
  • nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości
  • istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
  • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na urządzeniu są czytelne i zrozumiałe
  • urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych

Comments are closed.