przeglądy zawiesi Awans B.H.P.
Badania okresowe urządzeń transportu bliskiego w Awans B.H.P.
20 grudnia, 2016
Wywiad z właścicielem firmy Awans B.H.P.
20 grudnia, 2016

Szkolenie UDT „Bezpieczna eksploatacja zawiesi – praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych”

2 czerwca Instruktor Awans B.H.P. Szymon Szporak uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi. Szkolenie poświęcone było bezpiecznej eksploatacji zawiesi i praktycznych zaleceń dotyczących bezpiecznej pracy hakowych. Blisko 8-godzinne wykłady  swoim zakresem obejmowały następującą problematykę:

  • podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi, oznaczenia zawiesi;
  • podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe, ich rodzaje i budowa;
  • wymagania przepisów, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w zastosowaniu do zawiesi, wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE;
  • rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena zużycia;
  • obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia;
  • komunikacja między hakowym a operatorem urządzenia transportu bliskiego;
  • wypadki i uszkodzenia przy dźwignicach spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi.

Szkolenie UDT - bezpieczna eksploatacja zawiesi

Szkolenie UDT „Bezpieczna eksploatacja zawiesi – praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych”
Szkolenie UD „Bezpieczna eksploatacja zawiesi – praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych”, zaświadczenie Instruktora Awans B.H.P. – Szymona Szporaka.

Comments are closed.