Zagadnienia na egzamin UDT na konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych I WJK
19 grudnia, 2016
Pytania numer 5-15 na egzamin dozorowy na wózki widłowe
19 grudnia, 2016

Pytania na egzamin UDT na wózki specjalizowane I WJO ze zmiennym wysięgiem czyli popularne ładowarki teleskopowe

Uwaga!

Pytania na kategorię II WJO i na wózki specjalizowane kabina unoszona wraz z operatorem umieszczone są w kolejnych postach w zakładce MATERIAŁY. Pamiętajcie, że kategoria 1 WJO zawiera też kategorię 2 WJO i na egzaminie UDT obowiązują pytania z obydwu kategorii.

 

1. Co należy rozumieć przez pojęcie wysięgnika, a co przez układ wysięgnikowy?
Wysięgnik jest to urządzenie o stałej długości i teleskopowych lub przegubowych elementach
składowych. Stanowi konstrukcję składającą się z kolumny i ramion wysięgnika. Układ
wysięgnikowy składa się natomiast z kolumny, ramion wysięgnika oraz hydraulicznych elementów
uruchamiających.
2. Co to jest przeciek zewnętrzny układu hydraulicznego?
Przecieki zewnętrzne  to nieszczelności w dowolnym punkcie układu hydraulicznego. Można je
wizualnie zaobserwować w postaci kropel, strug, zawilgoceń lub plam.
3. Co to są przecieki wewnętrzne układu hydraulicznego ?
Są to przecieki występujące wewnątrz elementów układu hydraulicznego. Najczęściej są to:
– nieszczelności pomiędzy cylindrem a tłokiem siłownika;
– nieszczelność pomiędzy wirnikiem a cylindrem pompy;
– nieszczelność pomiędzy grzybkiem zaworu a gniazdem zaworu.

4.  Jak sprawdzić działanie przeciążeniówki ?
Należy przeciążyć ładowarkę zgodnie z diagramem udźwigu.
5. Bezpieczne odległości od napowietrznych linii:

  • do 1 kV – 3 m
  • powyżej 1 kV  do 15 kV –  5 m
  • powyżej 15 kV do 30 kV – 10 m
  • powyżej 30 kV do 110 kV – 15 m
  • powyżej 110 kV – 30 m.

Comments are closed.