Ładowarka teleskopowa - kurs na ładowarki Awans B.H.P.
Pytania do egzaminu UDT na ładowarki teleskopowe (I WJO) – wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
19 grudnia, 2016
Najbardziej popularne pytania do egzaminu UDT na wózki widłowe – kolejna część zagadnień do państwowego egzaminu na wózki jezdniowe
19 grudnia, 2016

Zapraszamy na kolejną porcję pytań do egzaminu państwowego na wózki widłowe.  Takie zagadnienia możecie znaleźć w wielu opracowaniach o wózkach widłowych i w dostępnej literaturze. My wybraliśmy te najbardziej popularne, najczęściej występujące na egzaminie UDT na operatora wózka podnośnikowego. Naszym kursantom wszystkie pytania z odpowiedziami i odpowiednimi ilustracjami rozdajemy w formie skryptu na zajęciach. Zapraszamy na nasze multimedialne wykłady teoretyczne.

 

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT.
– Badania odbiorcze;
– badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze;
– badania doraźne (nadzwyczajne) przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego, obejmują :

 • badania eksploatacyjne np. wymiana wideł, łańcucha , siłownika , zmiana miejsca pracy wózka itd.;
 • badania kontrolne;
 • badania powypadkowe i poawaryjne.

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?
Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.
7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji?
Przechowuje się ją w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.
8 . Co to jest księga rewizyjna?
Księga rewizyjna to taki dowód rejestracyjny wózka, w którym przechowuje się komplet dokumentów, decyzje , protokoły z badań , dokumentację techniczno ruchowa.
9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej wózka?
– Nazwa wytwórcy;
– rok budowy urządzenia;
– numer fabryczny;
– udźwig;
– wysokość podnoszenia;
– ciężar wózka.
10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji?

 • co 30 dni dla wózków pod pełnym dozorem (podnośnikowe , specjalizowane);
 • co 60 dni dla wózków z ograniczonym dozorem (ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane);

CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!
11 . Co jaki okres nadawana jest decyzja na wózki jezdniowe?

 • raz do roku – wózki pod pełnym dozorem;
 • raz na dwa lata – wózki w dozorze ograniczonym.

12. Jakie są obowiązki użytkownika wózka?

 • zgłoszenie wózka do Dozoru Technicznego;
 • wyposażenie w stanowiskową instrukcję obsługi stworzoną na podstawie DTR;
 • założenie i przechowywanie dziennika konserwacji;
 • przestrzeganie, aby wózek był obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi;
 • przechowywanie Księgi Rewizyjnej;
 • stosowanie się do przepisów.

13. O jakie uprawnienia się starasz?

 • WJO ( wózki jezdniowe obsługa );
 • III WJO wózki jezdniowe podnośnikowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane;
 • II WJO wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;
 • I WJO wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem unoszonym razem z ładunkiem;

Każda wyższa kategoria zawiera niższą.
14 . Podaj główne parametry wózka.

 • udźwig mierzony w kg lub t;
 • nośność;
 • siła uciągu;
 • wysokość podnoszenia;
 • prędkość jazdy;
 • zdolność pokonywania wzniesień;
 • promień skrętu;
 • nacisk wywierany na podłoże.

15 . Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy?

 • sprawdzenie ważności DECYZJI;
 • zapoznanie się z instrukcją obsługi;
 • sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej;
 • oględziny zewnętrzne wózka (stan ogumienia, mocowanie kół, wycieki , stan wideł, łańcucha, konstrukcji masztu, oświetlenia itd.);
 • zajęcie pozycji przez operatora, regulacja lusterek, ustawienie fotela, zapięcie pasów;
 • wstępna kontrola układu kierowniczego, hamulcowego;
 • uruchomienie wózka.

Komentarze są wyłączone.