Pytania numer 5-15 na egzamin dozorowy na wózki widłowe
19 grudnia, 2016
Wózek widłowy IIWJO
Ostatnia część – Pytania na egzamin UDT na wózki widłowe
19 grudnia, 2016

Pytania do egzaminu UDT na wózki podnośnikowe – materiał i zagadnienia do egzaminu na 1WJO , 2WJO i 3WJO

Dzisiaj poznamy między innymi odpowiedzi  na pytania o podstawowe obowiązki operatora wózka widłowego czy czynności, które wózkowy musi wykonać przed rozpoczęciem pracy.Poruszymy również kilka technicznych bardziej szczegółowych zagadnień, takich jak zawór przelewowy i jego działanie oraz zawór dławiący i praca układu hydraulicznego. Te i wiele innych informacji znajdziecie w zamieszczonych poniżej odpowiedziach na pytania egzaminacyjne. Zostały one zredagowane na podstawie powszechnie dostępnej literatury o wózkach jezdniowych podnośnikowych oraz doświadczeń naszych Instruktorów.

Po opublikowaniu wszystkich pytań umieścimy dla wszystkich  (obecnych, przyszłych i niedoszłych) naszych kursantów ;) plik z pytaniami w pdfie.

 

Pytania zadawane kandydatom na kierowcę wózka jezdniowego

16 . Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy ?

 •  Podjeżdża wózkiem w miejsce ustalonego postoju;
 •  zaciąga hamulec pomocniczy;
 •  opuszcza widły tak, aby ich czoło przylegało do ziemi;
 •  przy wózku zasilanym LPG zakręca butlę, a silnik pracuje do samoczynnego zgaśnięcia;
 •  po wyjściu z wózka dokonuje jego oględzin;
 •  dokonuje wpisu w zeszyt obsługi codziennej;
 •  zabiera kluczyk i zdaje w miejscu wyznaczonym w danej firmie.

17. Wymień kilka czynności zabronionych operatorowi wózka zgodnie z zasadami bhp wózka widłowego.

 •  Podnoszenie ludzi na widłach;
 •  podnoszenie ładunków nad ludźmi;
 •  jednoczesna jazda oraz podnoszenie i opuszczanie wideł;
 •  jazda z dużą prędkością;
 •  wychylanie się z wózka podczas jazdy;
 •  podnoszenie ładunków cięższych niż udźwig nominalny wózka;
 •  wjazd wózkiem na podłoże o nieznanej wytrzymałości;
 •  podnoszenie elementów przymarzniętych;
 •  jazda wózkiem pod wpływem alkoholu;
 •  przewożenie ludzi na wózku;
 • użytkowanie wózka bez ważnej decyzji;
 • jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności.

18 . Wymień podstawowe obowiązki operatora wózka.

 • Stosować się do zaleceń producenta !!!!! ( DTR)

19 . Jakie znasz wymagania dotyczące szczelności układów hydraulicznych ?
Przy pionowym ustawieniu masztu opadanie obciążenia nominalnego nie powinno przekraczać 10 cm w ciągu 10 minut.
Przy układzie pochyłym i obciążeniu nominalnym na wysokości 2,5 metra odchylenie nie może przekroczyć 5 stopni w czasie pierwszych 10 minut bądź 0,5 stopnia na minutę.
20 . Do czego służy zawór przelewowy i jak sprawdzić jego działanie ?
Zawór przelewowy zabezpiecza układ przed nadmiernym ciśnieniem, odprowadza nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika wyrównawczego. Sprawdza się go poprzez odchylenie masztu w skrajne położenia bądź skręcanie kierownicy w skrajne położenie .
21. Jaką funkcję pełni zawór dławiący?
Służy do ograniczenia przepływu strumienia cieczy w układzie hydraulicznym. Sprawdza się go poprzez opuszczanie wideł w dół, prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.
22. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?
Rozdzielacz służy do rozdzielania cieczy hydraulicznej na poszczególne odbiorniki.
23. Podaj kryterium zużycia wideł ?
10 % ich grubości nie więcej niż 5 mm mierzone maksymalnie do 15 cm od zagięcia czoła wideł oraz 3 stopnie odgięcia.
24. Na co musi zwrócić uwagę operator podczas kontroli wideł?

 • pęknięcie spawu przy zaczepie wideł;
 • pęknięcia w widłach;
 • nachylenie wideł;
 • nie może być żadnych otworów w widłach.

25. Kryterium zużycia łańcucha.
Łańcuch może się wydłużyć maksymalnie o 3 % długości nominalnej.
26 . Czym się różni butla z gazem propan butan stosowana w gospodarstwie domowym od butli do zasilania wózka?
Butla do wózków ma wbudowany syfon, skierowany w dół przez co propan butan może być pobierany w fazie ciekłej. Ciśnienie atmosferyczne w butlach do wózka jest dwukrotnie większe niż w butli domowej. W butli do wózka gaz jest przechowywany w fazie ciekłej, a w butli domowej w fazie lotnej.
27 . Opisz sposób wymiany butli.

 •  Zakręcam zawór butli;
 •  wypalam propan butan z instalacji (czekam jak silnik zgaśnie);
 •  przekręcam kluczyk w stacyjce i wciągam go;
 •  NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcam wąż instalacji (lewy gwint);
 •  zdejmuję zaczep mocujący butlę;
 •  pobieram nową butlę, zdejmuję folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcam zabezpieczenia i sprawdzam stan uszczelki;
 •  ustawiam butlę kruścem wylotowym w dół;
 •  zakręcam w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM;
 •  sprawdzam ułożenie węża instalacji – nie powinna wystawać poza obrys wózka;
 •  odkręcam zawór butli;
 •  sprawdzam szczelność.

Comments are closed.