Terminowe Uprawnienia UDT – ile ważne są uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019

uprawnienia czasowe
Czasowe Uprawnienia UDT od 1 czerwca 2019 roku
12 lutego, 2019
kategorie urządzeń UDT
Kategorie uprawnień UDT – zniesione kategorie IWJO, IIWJO, IP, IIP i inne.
18 lipca, 2019
Wszystkie
terminowe uprawnienia UDT

terminowe uprawnienia UDT

Od 1 czerwca uprawnienia UDT (legitymacje UDT) są wydawane terminowo. Co z uprawnieniami wydanymi przed 1 czerwca? Są ważne jeszcze 5 lat począwszy od stycznia 2019 roku i będzie je można po 5 latach przedłużyć bezpłatnie na pisemny ( papierowy lub elektroniczny) wniosek złożony na 3 miesiące przed wygaśnięciem uprawnień- czyli na 3 miesiące przed 1 stycznia 2024, do wniosku należy dołączyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonywaniu czynności wynikających z danych uprawnień minimum przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat – uprawnienia będą przedłużone na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kwalifikacji. Do wniosku nie trzeba dokładać umowy ani zaświadczeń z pracy. Okres 3 lat nie musi być ciągły, może być przerywany.

Uprawnienia wydawane przed 1 czerwca 2019 ważne są 5 lat począwszy od 1 stycznia 2019. Infografika do pobrania.

Zaświadczenia kwalifikacyjne , czyli powszechnie nazywane legitymacje UDT wydane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (art. 3 ust. 1 tej ustawy), czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r . Po tym czasie będzie można legitymację operatora bezpłatnie przedłużyć, ale tylko jeśli złożymy wniosek na 3 miesiące przed zakończeniem ważności kwalifikacji UDT razem z oświadczeniem. Operatorzy, którzy nie spełnią tych wymogów niestety muszą złożyć wniosek w UDT o sprawdzenie kwalifikacji – czyli egzamin państwowy: teoretyczny i praktyczny. Za egzamin pobierana jest opłata ustawowa.

Nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień dla operatorów i konserwatorów UDT – grafika w pliku pdf , link do rozporządzenia

Pobierz naszą infografikę – informacje w pigułce.

Link do rozporządzenia.

Link do pobrania newslettera MPiT.

Komentarze są wyłączone.