kategorie urządzeń UDT
Kategorie uprawnień UDT – zniesione kategorie IWJO, IIWJO, IP, IIP i inne.
18 lipca, 2019
uprawnienia tdt
Szkolenia UDT i TDT dla pracowników – czym się różnią
23 września, 2020

Zasady bezpieczeństwa szkoleń UDT

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów UDT. Dodatkowych zabezpieczeń wymaga też sam Urząd Dozoru Technicznego, który przeprowadza egzaminy dla operatorów i konserwatorów wózków, suwnic czy podestów. W związku z pandemią COVID -19 przeprowadzanie egzaminów UDT przez pewien czas było wstrzymane. Obecnie można przeprowadzać szkolenia operatorów i egzaminy UDT w nowym rygorze sanitarnym.

szkolenia udt koronawirus

Warunki przeprowadzania egzaminów UDT w związku z COVID- 19

Nasza firma dostosowała się do przyjętych środków rygoru sanitarnego, które mają na celu umożliwić bezpieczne przeprowadzenie szkolenia i egzaminu UDT.

Wymienione poniżej środki bezpieczeństwa zalecone przez UDT będą obowiązywały na terenie naszej firmy do odwołania:

 • Egzaminy UDT, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, zaleca się organizować na wolnym powietrzu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy urządzenie transportu bliskiego nie może pracować na zewnątrz.
 • Na czas trwania egzaminu zapewniamy dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej – maseczek i rękawiczek.      
 • Zapewniamy warunki umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.
 • Miejsce egzaminu przed przystąpieniem do jego rozpoczęcia, zatwierdza komisja egzaminacyjna.
 • Część teoretyczna egzaminu nadal pozostaje w formie pisemnej.
 • Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu na zewnątrz, np. z powodu warunków atmosferycznych, egzamin może być zorganizowany na sali, która każdorazowo uprzednio musi zostać zdezynfekowana i przewietrzona. Maksymalna liczba osób, które mogą przystąpić jednocześnie do egzaminu wynosi 10, z zachowaniem minimalnej odległości między osobami wynoszącej 1,5 metra.
 • W przypadku egzaminu praktycznego dezynfekcję UTB przeprowadzamy przed każdym egzaminowanym.

Szkolenia poszerzające kwalifikacje a koronawirus

Wszyscy, którzy chcą obecnie skorzystać z ofert szkoleń indywidualnych bądź zorganizować szkolenia dla pracowników firmy proszeni są o bezpośredni kontakt pod numerem 737-466-886.

Zapewniamy realizację usługi w ramach nowego rygoru sanitarnego, a większość formalności załatwiamy online.

Prowadzimy:

 • szkolenia kończące się egzaminem przed komisją SEP
 • szkolenia na wózki widłowe, podesty , suwnice, żurawie, ładowarki
 • szkolenia z wyliczania resursu dla urządzeń
 • szkolenia z obsługi pilarek

Comments are closed.