szkolenia udt koronawirus
Szkolenia UDT w czasach koronawirusa – zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19
20 maja, 2020
szkolenia online UDT
Szkolenia UDT Online
17 listopada, 2020

Jako łódzka firma szkoleniowa organizujemy szkolenia dla operatorów i konserwatorów zakończone egzaminem UDT. UDT to Urząd Dozoru Technicznego. Podlegają pod niego urządzenia stosowane do transportu bliskiego, lub inaczej mówiąc transportu magazynowego, takie jak: wózki, podesty, suwnice, ładowarki, dźwigi i inne. Jednostkami równoległymi do UDT są TDT – Transportowy Dozór Techniczny oraz WDT – Wojskowy Dozór Techniczny. Dzisiaj zajmiemy się różnicami i podobieństwami między UDT a TDT.

TDT – czyli Transportowy Dozór Techniczny

Pod TDT podlegają urządzenia, które mają zastosowanie w transporcie dalszym. Mogą to być urządzenia zainstalowane na pociągach, czy suwnice eksploatowane na dworcu PKP. Część urządzeń łatwo przypisać pod konkretny dozór i rozróżnić jakie uprawnienia powinien mieć operator obsługujący maszynę – uprawnienia UDT, czy kwalifikacje TDT. W przypadku suwnic, wózków, podestów, ładowarek możemy mieć problem z ustaleniem, czy urządzenie może być obsługiwane przez operatora UDT, czy też operator powinien mieć uprawnienia TDT. Tak naprawdę główna różnica tkwi w tym, gdzie takie urządzenie zarejestrujemy: w UDT, czy w TDT. Czy to jednak oznacza że suwnicy zarejestrowanej w TDT nie może obsługiwać operator z uprawnieniami UDT? O tym za chwilę, najpierw ustalmy zakres pracy TDT, czyli Transportowego Urzędu Technicznego.

Zakres pracy TDT określa OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym :

„Art. 44. 1. Do zakresu działania TDT należy:
1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz
na bocznicach kolejowych,
b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
d) urządzeniami technicznymi:
– znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej,
– znajdującymi się na pontonach,
– znajdującymi się w dokach,
– znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej,
– związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi
zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami
technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac
przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej,
f) urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na
terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej;”

Mimo, iż zakres działalności TDT jest szczegółowo rozpisany w obwieszczeniu nadal występują wątpliwości co do prawidłowego rejestrowania urządzeń. Czy zatem właściciel urządzenia musi uważać, gdzie jego operatorzy zdadzą egzamin – przed komisją UDT, czy przed komisją TDT? Odpowiedź poniżej.

Operatorzy UDT a obsługa urządzeń podlegających pod TDT

Czy uprawnienia UDT wystarczą do obsługiwania urządzeń podlegających pod TDT?

Od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT. Mówi o tym nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r:

„3b.15) Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego”

Wg. nowelizacji uprawnienia UDT na wózek widłowy sprawdzą się też na wózku widłowym zarejestrowanym na kolei w TDT, czyli Transportowym Urzędzie Technicznym. Analogicznie będzie z suwnicą, podestem, ładowarką, układnicą, czy też innymi urządzeniami wykorzystywanymi zarazem w transporcie bliskim jak i dalekim.

Uprawnienia UDT na wózek widłow sprawdzą się też na wózku widłowym zarejestrowanym w TDT

Firmy zajmujące się transportem dalekim, kolejowym, drogowym czy morskim szukające szkoleń dla swoich operatorów i konserwatorów mogą spokojnie zwrócić się do firm szkoleniowych wyspecjalizowanych w szkoleniach operatorów i konserwatorów UDT. Urządzenie zarejestrowane w TDT może obsługiwać operator z uprawnieniami UDT.

Szkolenia operatorów UDT i TDT – uprawnienia dozoru technicznego

Wszystkie firmy , które mają zarejestrowane urządzenia w TDT i szukają szkoleń dla swoich operatorów i konserwatorów zapraszamy do kontaktu. Posiadamy uzgodnione programy z UDT, akceptowane przez TDT.

KONTAKT: 737-466-886

napisz do nas!

Comments are closed.