Szkolenia w języku rosyjskim i ukraińskim

zmiany w udt
Koniec zezwoleń imiennych na wózki – ważne będą tylko uprawnienia UDT
16 stycznia, 2018
kurs na wozki
Jaka jest cena kursu na wózek widłowy?
19 marca, 2018

Szkolenia dla obcokrajowców – szkolenia w języku rosyjskim i ukraińskim

Zatrudniając osoby z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Mołdawii warto zaoferować nowym pracownikom dostęp do szkoleń podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje, jak również zwiększających bezpieczeństwo pracy. Aby mieć 100% pewność, że szkolenia te są zrozumiałe dla rosyjskojęzycznych pracowników, co wiąże się bezpośrednio z poziomem wyniesionej wiedzy i zdobytych umiejętności, warto zadbać o to, aby wybrane kursy przeprowadzone były w ojczystym języku osób zatrudnionych. Poniżej zaprezentujemy Państwu ofertę firmy Awans B.H.P. dla pracowników obcokrajowców. Wszystkie omówione szkolenia prowadzone są w języku rosyjskim lub ukraińskim przez doświadczonych wykładowców – instruktorów.

Szkolenia bhp dla pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia bhp w języku rosyjskim i ukraińskim. Polski pracodawca zatrudniając pracownika, który nie posługuje się biegle językiem polskim, musi zadbać o sprawną komunikację stanowiącą podstawę bezpiecznej pracy. Jednym z pierwszych obowiązków spoczywających na pracodawcy jest przeszkolenie nowego pracownika z zakresu bhp. Szkolenia bhp w ojczystym języku obcokrajowców dają największą pewność, że obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy bhp zostały omówione w sposób zrozumiały dla pracowników. Należy zaś pamiętać, że do pracy można dopuścić jedynie takiego pracownika, który posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237³ § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeksu pracy).
Szkolenia bhp – wstępne i okresowe – przeprowadzane w języku rosyjskim czy ukraińskim dla pracowników z Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii to również wizytówka firmy świadcząca o tym, że w danym zakładzie pracy panuje pro-pracownicza polityka firmy. W przypadku różnego rodzaju kontroli, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń bhp w ojczystym języku pracowników – obcokrajowców również jest mile widziane i punktowane.
Więcej na temat szkoleń bhp dla pracowników z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii tutaj. 

Szkolenia dla operatorów wózków widłowych w języku rosyjskim i ukraińskim

Drugim rodzajem szkoleń oferowanych dla pracowników zza wschodniej granicy są szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych przeprowadzane w języku rosyjskim bądź ukraińskim. Szkolenia zakończone są egzaminem UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie legitymacji UDT – uprawnień do obsługi wózków jezdniowych danej kategorii.
Organizujemy szkolenia na wszystkie kategorie UDT:
– kategoria I WJO – nadrzędna kategoria obejmująca wszystkie pozostałe – obejmuje uprawnienia na wózki specjalizowane – ładunek unoszony wraz z operatorem oraz wózki ze zmiennym wysięgiem;
– kategoria II WJO– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład);
– kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane .
Szkolenia na wózki widłowe składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Naszym kursantom oferujemy nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Kurs organizujemy albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, udostępniając kursantom nasz plac manewrowy, albo na terenie firmy klienta. Szkolenia przeprowadzamy na terenie całej Polski (dojazd gratis).
Nasza oferta szkoleń na wózki widłowe w języku rosyjskim lub ukraińskim obejmuje również kompleksową organizację egzaminu UDT. Pośredniczymy w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat egzaminacyjnych (kwota wliczona w cenę szkolenia), jak również w odbiorze legitymacji UDT.
Naszym kursantom gwarantujemy elastyczny grafik zajęć oraz indywidualne podejście przekładające się na końcowy sukces i satysfakcję uczestników szkolenia.
Więcej na temat szkoleń na wózki widłowe pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Kurs pierwszej pomocy w języku rosyjskim i ukraińskim

Naszym klientom zainteresowanym szkoleniami w języku rosyjskim i ukraińskim oferujemy również kurs pierwszej pomocy. Adresujemy go w szczególności do tych pracowników, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Atutem naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, oprócz prowadzenia ich w języku ojczystym osób uczestniczących, jest profesjonalizm prowadzących oraz położenie akcentu na praktyczną stronę kursu. W trakcie szkolenia, jego uczestnicy biorą udział w wykładach interaktywnych oraz dyskusjach dydaktycznych. Wykonują praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego oraz uczestniczą w pokazach z instruktażem.
Więcej na temat kursu pierwszej pomocy tutaj.  
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami bhp, kursem pierwszej pomocy oraz szkoleniami na wózki widłowe prowadzonymi w języku rosyjskim bądź ukraińskim zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Komentarze są wyłączone.