Koniec zezwoleń imiennych na wózki – ważne będą tylko uprawnienia UDT

WOSP AWANS BHP
26 Finał WOŚP już 14 stycznia! Wspieraj z nami i licytuj kurs!
11 stycznia, 2018
Szkolenia w języku rosyjskim i ukraińskim
24 stycznia, 2018
Wszystkie
zmiany w udt

zmiany w udt

Koniec zezwoleń imiennych na wózki – ważne będą tylko uprawnienia UDT

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie to zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe – te osoby, które kiedyś zrobiły kurs nie zakończony egzaminem UDT, będą musiały w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. Tylko uprawnienia UDT pozostają bez zmian i dają bezterminowe prawo do legalnej obsługi wózków widłowych. 

Trzeba będzie zrobić egzamin UDT

Długo oczekiwana zmiana w końcu weszła w życie. 9 stycznia opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 roku określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym,  mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

Osoby, które zrobiły kurs i otrzymały tylko zaświadczenie na druku MEN lub innym lub plastikową legitymację wydaną przez daną firmę szkoleniową nie będącą zieloną  legitymacją wydaną przez UDT muszą uzupełnić kwalifikacje. Na szczęście mają na to sporo czasu.

Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?

Zastanawiacie się, kiedy tracą ważność obecne zezwolenia imienne?

Termin, w którym operator musi uzupełnić kwalifikacje UDT, uzależniony jest od terminu uzyskania zaświadczenia. Tak więc dla osób, które mają wystawione ukończenie szkolenia:
1) do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31. 12. 2019 r.
2) do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  dnia 31.12.  2020 r.
3) od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia   31.12. 2021 r.
Imienne zezwolenia można wystawiać jeszcze przez 7 miesięcy liczone od 9. 01. 2018 r. i z prostej kalkulacji wynika, że będą ważne na 3 lata . Być może będzie to wystarczająca opcja dla danego pracodawcy, ale jego pracownicy na pewno stracą na tym, gdyż będą musieli dorobić sobie egzamin UDT. Aby zorganizować egzamin UDT niezbędny jest sprzęt z ważną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.  Kursanci z imiennymi zezwoleniami będą zgłaszać się do danych firm szkoleniowych z nadzieją na dorobienie egzaminu UDT. Jednak przygotowanie do egzaminu UDT to dla takich firm dodatkowe obciążenie i cały kurs na wózek trzeba przeprowadzić zazwyczaj od nowa pod kątem przygotowania teoretycznego i praktycznego do egzaminu UDT. Dla kursanta będzie to dodatkowy koszt opłacenia kursu i egzaminu.
Doradzamy by wybierać szkolenia zakończone egzaminem UDT. 
Jeżeli chodzi o uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego według stanu prawnego na dzień 15.01.2018 r. są one wydawane bezterminowo.
Przypomnijmy, że uprawnienia na inne urządzenia transportu bliskiego : podesty, hdsy, suwnice, żurawie, dźwigi mogą być wydawane legalnie tylko i wyłącznie przez UDT

Europejskie Zaświadczenia , zaświadczenia certyfikowane w Unii na wózek widłowy

Przed 9 stycznia jakiekolwiek zaświadczenia wydawane przez firmy szkoleniowe uprawniały do obsługiwania wózków ważne były tylko z imiennym zezwoleniem lub z legitymacją UDT. Teraz będzie trzeba skupić się tylko na legitymacji UDT.

Co jednak z osobami, które robią kurs na wózek widłowy i wyjeżdżają za granicę? Zaświadczenie lub certyfikat z flagą UE załatwią sprawę? Raczej nie.

Podstawy prawne możemy znaleźć w rozporządzeniach  Dz.U. nr 70 poz 650 , Dz.U.Nr 79, poz 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426. Jeśli chodzi o certyfikaty, sytuacja jest podobna jak z zaświadczeniami. Ogólnie certyfikat może wystawić jednostka bez akredytacji, jednak wtedy za takim „certyfikatem” nie stoją żadne normy jakości, mówiąc prosto taki certyfikat nie znaczy nic. Więcej o certyfikacji możemy poczytać na : 
https://www.pca.gov.pl/?page=m_rzeczpos0606

Sprawa jest skomplikowana.

Jak wygląda sytuacja certyfikowania polskich uprawnień na wózek widłowy za granicą i w Unii Europejskiej? 

Dyrektywa  2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). mówi  mówi, że państwa należące do Unii mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje nadane w innych krajach. Legalnym polskim  dokumentem uprawniającym do obsługi wózków widłowych jest legitymacja UDT i teoretycznie to ją możemy sobie certyfikować w innym kraju w danej jednostce certyfikującej, jednak warto także posiadać zaświadczenie z programem szkolenia w języku angielskim. Urząd Dozoru Technicznego na wniosek danej osoby może wydać także certyfikat w języku angielskim. UDT pobiera odpowiednią opłatę za taki dodatkowy dokument. Koszt jego uzyskania to 220 zł + VAT.

Jest też kwestia danego pracodawcy – jednostka certyfikująca raczej nie może go zmusić do uznania naszych uprawnień. Warto przed wyjazdem zapytać pośrednika pracy lub bezpośrednio pracodawcę jakich kwalifikacji i uprawnień wymaga. Może zdarzyć się tak, że wystarczy mu jedynie zaświadczenie w języku angielskim lub innym.

Nasze uprawnienia po przeanalizowaniu przez zagranicznego pracodawcę mogą zostać uznane, ale nie muszą. Możemy spotkać się z sytuacją, kiedy będziemy musieli sobie certyfikować w jednostce certyfikującej danego kraju posiadane już uprawnienia UDT z Polski lub pracodawca wyśle nas na doszkolenie z zagadnień, których nie obejmowało nasze polskie szkolenie.

Komentarze są wyłączone.