nowe rozporządzenie odnośnie przepisów udt
Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018
7 grudnia, 2018
uprawnienia czasowe
Czasowe Uprawnienia UDT od 1 czerwca 2019 roku
12 lutego, 2019

Odśnieżanie dachów – obowiązki pracodawcy względem pracownika

Okres zimowy rozpoczęty, śnieg w tym roku także spadł, więc okres odśnieżania dachów uznajemy za rozpoczęty. Poniżej informacje dla pracodawców oddelegowujących pracowników do odśnieżania dachów.

Materiały opracowane a podstawie kodeksu pracy.

Podstawowe informacje dla pracodawców oddelegowujących pracowników do odśnieżania dachów

 • Do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego
  aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy.
 • Należy zapewnić właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie
  zabezpieczające przed poślizgnięciem).
 • Należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami, usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

Kto nie może odśnieżać dachów

Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeżeli:

 • nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości!
 • nie zostali w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie
  odśnieżać!
 • nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika
  nie wyposażono w indywidualne środki przed takim upadkiem!

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym – praca na otwartej przestrzeni

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni  pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom w pobliżu ich miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. W pomieszczeniach tych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C. Ponadto w pomieszczeniach powinny znajdować się urządzenia do podgrzewania posiłków.

Gdy temperatura spadnie poniżej 10°C pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni:

 • odzież ochronną
 • posiłki regenerujące
 • ciepłe napoje

Opracowane na podstawie:

 • Kodeks Pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279)

Zapraszamy też do zapoznania się z ogólnymi przepisami dotyczącymi obowiązków pracodawcy w okresie zimowym. Artykuł do przeczytania tutaj. 

Infografika do pobrania – odśnieżanie dachów – obowiązki pracodawcy

Infografikę do wydruku można pobrać tutaj: odśnieżanie dachów.

Comments are closed.