Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018

karta podarunkowa udt
Karta Podarunkowa na święta Szkolenie Operatora UDT
28 listopada, 2018
odśnieżanie dachów
Odśnieżanie dachów – obowiązki pracodawcy względem pracownika
17 grudnia, 2018
Wszystkie
nowe rozporządzenie odnośnie przepisów udt

nowe rozporządzenie odnośnie przepisów udt

Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod dozór UDT – rozporządzenie obowiązujące od 6 grudnia 2018

Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii weszło w życie 6 grudnia 2018 roku i zmienia jeden z ważniejszych aktów wykonawczych, na którym do tej pory bazował Urząd Dozoru Technicznego (rozporządzenie z dnia 29.10.2003 r.). Nowe przepisy w sprawie UDT już obowiązują więc wszystkich, którzy mają kontakt z Urzędem Dozoru Technicznego zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zamianami.

Poniżej przeczytacie z czego rozporządzenie rezygnuje, co nowego wprowadza i co to wszystko oznacza dla pracodawców i  osób posiadających urządzenia transportu bliskiego podlegające pod UDT.

Rozporządzenie dotyczy urządzeń transportu bliskiego między innymi wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi samojezdnych, żurawi typu HDS, dźwigów towarowo-osobowych i innych urządzeń podlegających pod dozór UDT. Sprawdźcie jak według nowych przepisów eksploatować, naprawiać i modernizować urządzenia pracujące na halach, magazynach i warsztatach.

Najważniejsze zmiany dotyczące rejestracji i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – informacje dla właścicieli, pracodawców i konserwatorów urządzeń

Zmiana 1 – obowiązkowe protokoły z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej urządzenia przy pierwszej rejestracji

Pierwszą zmianą, którą poruszymy i którą wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, jest obowiązek dostarczenia protokołów pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji urządzenia transportu bliskiego. Do tej pory wymagane było to tylko w określonych sytuacjach przy urządzeniach wyposażonych w aparaty elektryczne – co zresztą pozostaje w dalszym ciągu bez większych zmian (oprócz tego, że należy odnotować wykonanie takich pomiarów również w dzienniku konserwacji, czego wcześniej prawo nie wymagało od konserwatora. )

Zmiana 2 – jak już wyżej wspominaliśmy, należy odnotowywać wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów eksploatacyjnych instalacji urządzenia transportu bliskiego w dzienniku konserwacji

Zmiana 3 – Nowe informacje do odnotowania w dzienniku konserwacji.

W ramach prowadzenia dziennika konserwacji konserwator będzie musiał od tej pory odnotować:

  • zakres wykonanych czynności
  • imię i nazwisko
  • numer zaświadczeń
  • daty przeglądu
  •  stan licznika roboczogodzin, o ile ma to zastosowanie.

Zmiana 4 – Dziennik konserwacji może być prowadzony w formie elektronicznej,  tak samo jak druga kopia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania urządzenia.

 Zmiana 5 – Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność obsługującego lub konserwującego pod warunkiem spełnienia kilku czynników, które zostaną uzgodnione z UDT .

Zmiana 6 – Nowe przepisy nie nakładają obowiązku wykonania prób statycznej oraz dynamicznej, które były wymagane w poprzednich przepisach!

Zmiana 7 – Wprowadzenie pojęcia “RESURS”

Resurs to wg rozporządzeniaparametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania .”  Z resursem będzie chyba najwięcej problemu interpretacyjnego, gdyż rozporządzenie w tym przypadku nie określa niczego sztywno i jasno. Więcej na ten temat przeczytacie na blogu współpracującego z nami konserwatora urządzeń transportu bliskiego – tutaj. 

Link do rozporządzenia. 

Infografika do pobrania:  INFOGRAFIKA ROZPORZADZENIE UDT

Komentarze są wyłączone.