Szkolenia dla pracowników na wózki podnośnikowe na terenie firmy klienta
18 sierpnia, 2017
25 zagadnień na egzaminie UDT – Konserwacja Wózków Jezdniowych
6 września, 2017

Szkolenie dla pracowników firmy Ikea

szkolenia dla pracowników firmy Ikea

szkolenia dla pracowników firmy Ikea

Ostatnio przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników firmy Ikea w Poznaniu. Kurs obejmował obsługę podestów ruchomych. Szkolenie składało się z multimedialnej części teoretycznej i części praktycznej przeprowadzonej na terenie firmy klienta. Część teoretyczna miała za zadanie zapoznać pracowników firmy z podstawowymi zasadami BHP przy obsłudze podestu, obowiązakami operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy, sposobami bezpiecznej i ergonomicznej pracy podestem na magazynie. W części praktycznej instruktor pokazywał pracownikom, w jaki sposób wcielić teorię w życie oraz jak najsprawniej i najbezpieczniej obsługiwać podest. Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu nowych wiadomości. Połączenie elementów szkolenia teoretycznego ze szkoleniem praktycznym pozwala w pełni przyswoić wiedzę potrzebną do zdania egzaminu UDT oraz wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na magazynie.

Szkolenie dostosowane do firmy klienta

Szkolenie opiera się na specjalnym programie szkoleniowym i jest dodatkowo zmodyfikowane pod profil firmy klienta. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju modyfikacje realizacji szkolenia.

Nasz instruktor jest certyfikowanym instruktorem, specjalistą BHP i konserwatorem.

Zobacz profile naszych instruktorów tutaj. 

Przygotowujemy dla kursantów także specjalne materiały pomagające im zdać egzamin UDT.

Egzamin UDT

szkolenia dla pracowników na podeście

szkolenia dla pracowników na podeście

Po szkoleniu dla pracowników firmy  odbywa się egzamin państwowy UDT. Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT – składamy wnioski na egzamin w dedykowanym regionowi oddziale UDT.

Należy pamiętać, że jeśli egzamin ma być przeprowadzony w miejscu pracy pracowników to urządzenie musi posiadać ważną decyzję UDT. W razie wątpliwości prosimy o kontakt – zajmujemy się przygotowywaniem urządzeń do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kontakt do nas.

Komentarze są wyłączone.