Pytania, zagadnienia na egzamin UDT – Podesty Ruchome, podnośniki, zwyżki

Awans BHP dołącza do LODZistics – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej
20 listopada, 2017
szymon szporak instruktor awans
Targi Logistyki Magazynowej Intralomag w Łodzi
1 grudnia, 2017

Pytania, zagadnienia na egzamin UDT – Podesty Ruchome, podnośniki, zwyżki

Poniżej prezentujemy pytania, zagadnienia pomagające zdać egzamin UDT na operatora podestów ruchomych tak zwanych zwyżek, podnośników, czereśniarek, nożycówek.

Mamy nadzieję, że materiały będą pomocne przy szybkiej powtórce teorii do egzaminu. W razie pytań prosimy o kontakt. 

 

 1. Jakie rodzaje podestów obejmuje kategoria IP?

Kategoria I P obejmuje podesty wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty przewoźne.

 

 1. Jakie rodzaje podestów obejmuje kategoria IIP?

Kategoria II P obejmuje podesty wiszące, podesty masztowe i podesty stacjonarne.

 

 1. Proszę podać definicję podestu ruchomego przejezdnego.

Podest ruchomy przejezdny zgodnie z normą PN-EN 280 to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowisko robocze, na którym wykonują pracę z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu, a maszyna składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia.

 

 1. Jakie są rodzaje podestów ruchomych przejezdnych?

Wśród podestów ruchomych przejezdnych wyróżniamy podesty wolnobieżne, podesty samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty przewoźne.

 

 1. Jakie są podstawowe elementy składowe platformy roboczej podestu ruchomego przejezdnego?

Platforma robocza podestu składa się z poręczy, słupków, poprzeczki, krawężników, podłogi, bramki i pulpitu sterowniczego.

 

 1. Z jakich elementów zbudowany jest układ hydrauliczny podestu?

Układ hydrauliczny podestu składa się z:

 • pompy;

 • silnika hydraulicznego (siłownika lub silnika o ruchu obrotowym);

 • urządzeń sterujących i regulacyjnych:

 • zaworów ograniczających ciśnienie – przelewowych i bezpieczeństwa;

 • rozdzielaczy – najczęściej suwakowych, trójpołożeniowych;

 • zaworów zwrotnych;

 • zaworów zwrotnych sterowanych, zamków hydraulicznych;

 • zaworów dławiących;

 • zaworów odcinających -kulowych;

 • przewodów (sztywnych i elastycznych) i łączników;

 • zbiorników hydraulicznych i filtrów.

 

 1. Jakie są urządzenia zabezpieczające w podestach ruchomych przejezdnych?

W podestach ruchomych przejezdnych mają zastosowanie następujące urządzenia zabezpieczające:

 • wyłącznik awaryjny STOP;

 • układ kontroli obciążenia;

 • wskaźniki wypoziomowania (poziomnice);

 • ograniczniki ruchów roboczych;

 • zabezpieczenie operatora przed oblaniem olejem z pękniętego węża;

 • ramki lub inne elementy zabezpieczające.

 • automatyczne urządzenia zapobiegające niezamierzonym ruchom podestu w przypadku pęknięcia w układzie hydraulicznym np. zamki hydrauliczne, zawory zwrotne sterowane;

 • opuszczanie awaryjne – grawitacyjne lub wymuszone;

 • układ zapobiegający przykleszczeniu;

 • ograniczenie prędkości jazdy przy wyższych położeniach platformy;

 • układ poziomowania kosza;

 • odpowiednia budowa platformy;

 • ograniczenie prędkości ruchów roboczych

 

 1. Co to jest udźwig podestu?

To określone przez wytwórcę największe obciążenie, jakie może przenieść platforma robocza podestu ruchomego przejezdnego podczas normalnej pracy.

 

 1. Co to jest wysięg podestu?

To odległość pozioma między osią obrotu podestu a platformą roboczą

 

 1. Co to jest stateczność podestu?

Zdolność do zachowania równowagi trwałej we wszystkich pozycjach roboczych przy obciążonej jak i nie obciążonej platformie roboczej

 

 1. Proszę wymienić kilka podstawowych elementów, na które należy zwrócić uwagę w kontekście miejsca pracy operatora podestów?
 • podłoże – nośność i elementy o mniejszej nośności;
 • pochylenie terenu;
 • prędkość wiatru;
 • przeszkody – takie jak budynki, drzewa, inne urządzenia;
 • linie elektroenergetyczne;
 • widoczność;
 • wygrodzenie terenu;
 • wykopy;

 

 1. Jaka jest bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznych?

Odległość należy wyznaczyć w zależności od napięcia linii.

 • do 1kV – 3 m
 • 1kV – 15 kV – 5 m
 • 15 kV – 30 kV – 10 m
 • 30 kV – 110 kV – 15 m

 

 1. Jaką odległość podestu od wykopu/ nasypu należy zachować?

Bezpieczna odległość posadowienia maszyny od wykopu lub nasypu zależy od rodzaju (kategorii) gruntu oraz głębokości wykopu lub wysokości nasypu.

Wartości wskaźnika „s” dla poszczególnych kategorii gruntu:

 • kategoria I – grunty niespoiste, sypkie – s = 1,5
 • kategoria II – grunty mało spoiste – s = 1,25
 • kategoria III – grunty średnio spoiste – s = 1,0
 • kategoria IV – grunty spoiste – s = 0,5

 

 1. Jakie są podstawowe obowiązki operatora podestu przed rozpoczęciem pracy?
  1. Sprawdzenie stanu podestu przez oględziny pod kątem wycieków, stanu węży, uszkodzeń konstrukcji.
  2. Prawidłowe rozstawienie podpór oraz odpowiednie wypoziomowanie podwozia.
  3. Sprawdzenie prawidłowości zasterowanych ruchów i działania urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.
  4. Przeanalizowanie technologii prac wykonywanych z platformy roboczej podestu i upewnienie się, czy otoczenie podestu w jego miejscu pracy nie stwarza niebezpieczeństwa.

   

  1. Jakie są podstawowe obowiązki operatora podestu w czasie pracy?
  1. wykonywanie łagodnych ruchów, bez szarpnięć, nie wykorzystywanie pełnych prędkości;
  2. unikanie wykonywania kilku ruchów jednocześnie;
  3. przestrzeganie instrukcji obsługi podestu;
  4. dopilnowanie, aby materiały i osprzęt były prawidłowo rozłożone na podłodze platformy;
  5. stosowanie ubrania ochronnego i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości;
  6. nie przekraczanie dopuszczalnej masy ładunku;
  7. dopilnowanie, aby w trakcie pracy podestem w jego zasięgu nie znajdowały się osoby postronne.

   

  1. Jakie są podstawowe obowiązki operatora podestu po zakończeniu pracy?
  1. złożenie podestu w pozycję transportową;
  2. złożenie podpór;
  3. usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas pracy z poszczególnych zespołów i mechanizmów podestu;
  4. uzupełnienie poziomu oleju oraz przesmarowanie podestu;
  5. przy zasilaniu akumulatorowym – podłączenie baterii akumulatorów do ładownia.

Komentarze są wyłączone.