Jakie uprawnienia są wymagane do kontroli zawiesi? Kto może zrobić przegląd zawiesi?

kurs na wozki
Jaka jest cena kursu na wózek widłowy?
19 marca, 2018
szkolenia konserwatorów dźwigników
Szkolenia konserwatorów dźwigników przemysłowych – Hakowce i bramowce
27 marca, 2018
Wszystkie
przeglądy zawiesi

przeglądy zawiesi

Kto może wykonać przegląd zawiesi i jakie uprawnienia trzeba mieć, by legalnie konserwować zawiesia?

Konserwacja zawiesi – obowiązkowa

Według odpowiednich norm w Polsce obowiązuje przeprowadzanie kontroli zawiesi – badania okresowe – w określonych okresach (najczęściej raz w roku) przez kompetentne osoby, których wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwalają na wykonanie przeglądów, pomiarów zawiesi, konserwację zawiesi i wypełnienie odpowiednich protokołów związanych z wymaganymi przez prawo czynnościami. Oprócz tego, odpowiednio przygotowane osoby przed każdym użyciem powinny robić przeglądy bieżące oraz przeglądy kontrolne zawiesi.

Obowiązek dopilnowania przeglądów i badań okresowych spoczywa na właścicielu zawiesi. Jak wybrać kompetentną firmę do zrealizowania usługi i jakich uprawnień wymagać od specjalisty konserwującego zawiesia. Zerknij na tekst poniżej. 

Uprawnienia konserwatora zawiesi – jakie uprawnienia są wymagane do kontroli zawiesi?

Prawo nie określa jakie uprawnienia powinien posiadać konserwator zawiesi ani jak sprawdzić jego kompetencje, wiedzę teoretyczną i umiejętności pozwalające mu na wykonanie wymaganych przez prawo czynności. Warto zwrócić jednak uwagę na to czy osoba konserwująca zawiesia i robiąca przeglądy okresowe: 

  • ma uprawnienia operatora i  konserwatora dźwignic w których wykorzystuje się zawiesia ( suwnic, hdsów)
  • posiada doświadczenie w realizowaniu przeglądów zawiesi i konserwacji dźwignic
  • zna odpowiednie normy (jest około 30 różnych norm regulujących stan techniczny zawiesi) i przepisy prawne dotyczące dźwignic, zawiesi i Urzędu Dozoru Technicznego
  • współpracowała z UDT
  • posiada zaświadczenie o przejściu szkolenia z zakresu konserwacji zawiesi  z UDT lub firmy szkoleniowej zajmującej się konserwacją zawiesi
  • potrafi przygotować niezbędne dla nas dokumenty

Do wykonywania przeglądów cz konserwacji zawiesi nie są wymagane specjalne uprawnienia, jednakże aby je wykonać niezbędna jest wiedza techniczna i konkretne umiejętności odpowiadające normom:

PN-M-84702 : 1984 – Dźwignice – Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia – Ogólne wymagania i badania,
PN-EN 818-6+A1:2008 – wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 6: Zawiesia łańcuchowe — Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,
PN-EN 1492-2+A1:2008 – wersja polska Zawiesia tekstylne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,
PN-EN 13414-1+A2:2009 – wersja polska Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,
PN-M-84720:1970 – wersja polska Zawiesia linowe zaplatane – Ogólne wymagania i badania techniczne.

 

Nasi specjaliści to gwarancja terminowych i fachowych przeglądów zapewniających bezpieczną i efektywną pracę przy transporcie wszelkiego rodzaju ładunków: zerknij na naszą ofertę. 

Nieobowiązkowe szkolenia

Prawo nie wymaga konkretnych uprawnień od specjalisty kontrolującego zawiesia, jednak warto przejść szkolenie, na którym dany specjalista pozna odpowiednie normy, techniki konserwacji i wiedzę techniczną niezbędną do sumiennego wykonywania obowiązków. Aby odpowiednio zbadać stan techniczny zawiesi należy poznać około 30 norm, z których każda jest płatna ( zazwyczaj koszt jednej normy to około 100 zł ) – warto więc zgłosić się do odpowiedniej firmy szkoleniowej, która przekaże nam nie tylko wiedzę, ale także umiejętności prowadzenia przeglądów i konserwacji zawiesi.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dla siebie lub swoich pracowników z konserwacji zawiesi – skontaktuj się z nami!   

Na wszelkie pytania szybkich odpowiedzi udzieli nasz specjalista pod numerem: 737-466-997

Konserwator dźwignic – warto mieć uprawnienia?

Prowadzimy także kursy konserwacji dźwignic: suwnic, hdsów, dźwigów samochodowych. Takie uprawnienia są dodatkowy potwierdzeniem Twoich umiejętności technicznych w zakresie konserwacji urządzeń.

Zapraszamy po uprawnienia konserwatora UDT. 

Komentarze są wyłączone.