kurs na wozki
Jaka jest cena kursu na wózek widłowy?
19 marca, 2018
szkolenia konserwatorów dźwigników
Szkolenia konserwatorów dźwigników przemysłowych – Hakowce i bramowce
27 marca, 2018

Kto może wykonać przegląd zawiesi i jakie uprawnienia trzeba mieć, by legalnie konserwować zawiesia?

Konserwacja zawiesi – obowiązkowa

Według odpowiednich norm w Polsce obowiązuje przeprowadzanie kontroli zawiesi – badania okresowe – w określonych okresach (najczęściej raz w roku) przez kompetentne osoby, których wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwalają na wykonanie przeglądów, pomiarów zawiesi, konserwację zawiesi i wypełnienie odpowiednich protokołów związanych z wymaganymi przez prawo czynnościami. Oprócz tego, odpowiednio przygotowane osoby przed każdym użyciem powinny robić przeglądy bieżące oraz przeglądy kontrolne zawiesi.

Obowiązek dopilnowania przeglądów i badań okresowych spoczywa na właścicielu zawiesi. Jak wybrać kompetentną firmę do zrealizowania usługi i jakich uprawnień wymagać od specjalisty konserwującego zawiesia. Zerknij na tekst poniżej. 

Uprawnienia konserwatora zawiesi – jakie uprawnienia są wymagane do kontroli zawiesi?

Prawo nie określa jakie uprawnienia powinien posiadać konserwator zawiesi ani jak sprawdzić jego kompetencje, wiedzę teoretyczną i umiejętności pozwalające mu na wykonanie wymaganych przez prawo czynności. Warto zwrócić jednak uwagę na to czy osoba konserwująca zawiesia i robiąca przeglądy okresowe: 

  • ma uprawnienia operatora i  konserwatora dźwignic w których wykorzystuje się zawiesia ( suwnic, hdsów)
  • posiada doświadczenie w realizowaniu przeglądów zawiesi i konserwacji dźwignic
  • zna odpowiednie normy (jest około 30 różnych norm regulujących stan techniczny zawiesi) i przepisy prawne dotyczące dźwignic, zawiesi i Urzędu Dozoru Technicznego
  • współpracowała z UDT
  • posiada zaświadczenie o przejściu szkolenia z zakresu konserwacji zawiesi  z UDT lub firmy szkoleniowej zajmującej się konserwacją zawiesi
  • potrafi przygotować niezbędne dla nas dokumenty

Do wykonywania przeglądów cz konserwacji zawiesi nie są wymagane specjalne uprawnienia, jednakże aby je wykonać niezbędna jest wiedza techniczna i konkretne umiejętności odpowiadające normom:

PN-M-84702 : 1984 – Dźwignice – Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia – Ogólne wymagania i badania,
PN-EN 818-6+A1:2008 – wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 6: Zawiesia łańcuchowe — Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,
PN-EN 1492-2+A1:2008 – wersja polska Zawiesia tekstylne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,
PN-EN 13414-1+A2:2009 – wersja polska Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,
PN-M-84720:1970 – wersja polska Zawiesia linowe zaplatane – Ogólne wymagania i badania techniczne.

 

Nasi specjaliści to gwarancja terminowych i fachowych przeglądów zapewniających bezpieczną i efektywną pracę przy transporcie wszelkiego rodzaju ładunków: zerknij na naszą ofertę. 

Nieobowiązkowe szkolenia

Prawo nie wymaga konkretnych uprawnień od specjalisty kontrolującego zawiesia, jednak warto przejść szkolenie, na którym dany specjalista pozna odpowiednie normy, techniki konserwacji i wiedzę techniczną niezbędną do sumiennego wykonywania obowiązków. Aby odpowiednio zbadać stan techniczny zawiesi należy poznać około 30 norm, z których każda jest płatna ( zazwyczaj koszt jednej normy to około 100 zł ) – warto więc zgłosić się do odpowiedniej firmy szkoleniowej, która przekaże nam nie tylko wiedzę, ale także umiejętności prowadzenia przeglądów i konserwacji zawiesi.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dla siebie lub swoich pracowników z konserwacji zawiesi – skontaktuj się z nami!   

Na wszelkie pytania szybkich odpowiedzi udzieli nasz specjalista pod numerem: 737-466-997

Konserwator dźwignic – warto mieć uprawnienia?

Prowadzimy także kursy konserwacji dźwignic: suwnic, hdsów, dźwigów samochodowych. Takie uprawnienia są dodatkowy potwierdzeniem Twoich umiejętności technicznych w zakresie konserwacji urządzeń.

Zapraszamy po uprawnienia konserwatora UDT. 

Comments are closed.