Spis urządzeń podlegających pod UDT – urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu

szkolenia udt zniżki pormocje
Szkolenia UDT, kursy SEP, szkolenia konserwatorów – promocje na styczeń
5 stycznia, 2018
WOSP AWANS BHP
26 Finał WOŚP już 14 stycznia! Wspieraj z nami i licytuj kurs!
11 stycznia, 2018
Wszystkie

łańcuch wózek widłowy

Spis urządzeń podlegający pod UDTkursy na żurawie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) określa rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Dozór techniczny polega na nadzorowaniu właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, co ma na celu maksymalizację poziomu bezpieczeństwa. Rolę jednostki inspekcyjnej pełni Urząd Dozoru Technicznego.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jak możemy przeczytać na stronie UDT  “Dozorowi Technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.”

Urządzenia Transport Bliskiego podlegające pod UDT

Dziś uwagę skupimy na urządzeniach transportu bliskiego (UTB) podlegających dozorowi technicznemu
Zgodnie z rozporządzeniem do urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego należą:
urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych – tzw. platformy, widny, krzesełka
To urządzenia, które składają się z podestu i mechanizmu podnoszenia (najczęściej o napędzie elektrycznym lub hydralucznym).
• dźwigi towarowe małe; dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny
To urządzenia dźwigowe, które obsługują określone poziomy przystankowe. Nie posiadają sterowania wewnątrz kabiny, a do wnętrza kabiny nie mają wstępu osoby z powodu na jej wymiary i wykonanie – w przypadku dźwigu towarowego małego lub z powodu na zastosowanie – w przypadku dźwigu towarowego bez prawa wstępu osób do kabiny. Urządzenia te poruszają się wzdłuż sztywnych pionowych prowadnic lub prowadnic nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem.
• dźwigi budowlane
To urządzenia służące do pionowego przemieszczania ludzi i ładunków (w przypadku dźwigów osobowo-towarowych) lub wyłącznie ładunków (w przypadku dźwigów towarowych). Zbudowane są z kabiny i pomostów poruszających się wzdłuż prowadnic pionowych lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem.
• podesty ruchome przejezdne
To maszyny przejezdne służące do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonywane są prace z platformy roboczej. Osoby wchodzą i schodzą z platformy w jednym określonym położeniu dostępu platformy. Podest ruchomy przejezdny zbudowany jest z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Wyróżniamy wersje przegubowe i nożycowe.
• suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne
Suwnica to dźwignica, która pracuje w ruchu przerywanym. Składa się z konstrukcji nośnej przemieszczającej się po torach oraz wciągarki lub wciągnika. Służy do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie, w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia.
Wciągnik to dźwignica przeznaczona do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha przy wykorzystaniu elementu chwytnego – zwykle haka. Obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi konstrukcję nośną wciągnika.
Wciągarka (tzw. elektrowciąg) to dźwignica służąca do pionowego podnoszenia ładunku za pośrednictwem liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego – zwykle haka. Zespół mechanizmów zbudowany jest na odrębnej konstrukcji nośnej – np. ramie stałej przesuwanej lub przejezdnej.
Żuraw stacjonarny (tzw. żurawik warsztatowy) to dźwignica, która zbudowana jest z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzony jest wysięgnik wykonujący ruch obrotowy. Po wysięgniku porusza się wciągnik odpowiedzialny za podnoszenie ładunku. Formą dozoru uproszczonego, polegającą na tym, że urządzenie nie musi zostać zgłoszone do UDT i nie musi przechodzić badań, jednakże należy zapewnić konserwację i obsługę urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zostały objęte:
• wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg oraz wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg
• żurawie stacjonarne z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg – uprawnienia do obsługi nie są wymagane przy urządzeniach z napędem ręcznym.

• dźwignice linotorowe
To dźwignice stanowiące prostą odmianę kolejki linowej. Przeznaczone są do transportu materiałów sypkich w pojemnikach lub ładunków jednostkowych za pośrednictwem wodzaka, który przemieszcza się po linach nośnych lub nośno-ciągnących.
• dźwigniki o ruchu prostoliniowym, stacjonarne (tzw. podnośniki samochodowe, stoły technologiczne)
To urządzenia, które służą do pionowego przemieszczania obiektów zazwyczaj na niewielką wysokość. Stosowany jest napęd elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.
• żurawie samojezdne (dźwigi)
To dźwignice na podwoziu samochodu ciężarowego lub na podwoziu samojezdnym. Używane przede wszystkim do prac przeładunkowych i montażowych. Zbudowane są z wciągarek i wychylanego wysięgnika.
• dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym (hakowiec – do wywozu śmieci; hak, bramowiec, brama)
To urządzenia zamontowane na pojeździe przeznaczone do przemieszczania ładunków zwykle przy wykorzystaniu napędu hydraulicznego.
• podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe
Przeznaczone są do podnoszenia osób i materiałów podczas prac budowlanych czy montażowych prowadzonych na wysokościach.
Podest ruchomy wiszący to platforma robocza (kosz), która opuszczana jest na linach. Podest zawieszony jest na specjalnych dźwigarach układanych na dachu budynku.
Podest ruchomy masztowy to platforma podnoszona na maszcie, który montowany jest na podwoziu umożliwiającym przejazd urządzenia.
• wyciągi towarowe (drabina, skip)
To platformy przesuwane po maszcie, ich konstrukcja przypomina drabinę. Maszt mocowany jest do przewoźnego podwozia i opuszczany na dach (strop) budynku. Wciągniki służą do transportowania materiałów budowlanych na wyższe poziomy.
• przenośniki w wesołym miasteczku (karuzele)
To przenośniki kabinowe lub krzesełkowe służące do celów rekreacyjno-rozrywkowych.
• wózki jezdniowe podnośnikowe (tzw. wózki widłowe, widlaki, paleciaki)
To mechaniczne pojazdy kołowe o napędzie silnikowym, które przeznaczone są do prac załadunkowych i rozładunkowych.
• układnice magazynowe
To urządzenia, które przeznaczone są do transportu i układania materiałów w magazynach na specjalne regały. Składają się z chwytaka, zestawu sensorów oraz elementów wykonawczych: silnika osi (pionowej i poziomej) oraz silnika chwytaka. Wyróżniamy układnice magazynowe: ramowe, słupowe, przejezdne (na szynach) i podwieszane.
• żurawie wieżowe, żurawie szybkomontujące
Żuraw wieżowy (tzw. żuraw budowlany) to dźwignica zbudowana z pionowego masztu zamontowanego na przejezdnym bądź stacjonarnym podwoziu oraz wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu.
Żuraw szybkomontujący to dźwignica zbudowana z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu oraz wysięgnika poziomego bądź nachylonego pod kątem do poziomu. Jego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez stosowania dodatkowych urządzeń.
• podesty ruchome załadowcze na pojeździe (winda/ klapa załadowcza na samochodzie)
To urządzenia (platformy) zamontowane na pojeździe, które przeznaczone są do podnoszenia ładunków w celu ich załadunku lub rozładunku.
• schody ruchome, chodniki ruchome
Schody ruchome to urządzenia przeznaczone do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku. Zbudowane są z konstrukcji nośnej, taśmy stopni i poręczy, napędzane są przez zespół napędowy z silnikiem elektrycznym i przekładnią.
Chodnik ruchomy to urządzenie transportu poziomego, działa na zasadach zbliżonych do działania schodów ruchomych, z tym że taśma przenosząca stanowi jedną płaszczyznę.
• dźwigi osobowe (windy)
To urządzenia o napędzie elektrycznym bądź hydraulicznym przeznaczone do pionowego przemieszczania osób w kabinie, która porusza się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych zwykle w szybie dźwigowym. Dźwigi osobowe obsługują przystanki – tzw. piętra.
• żurawie przenośne (przeładunkowe; dźwig do drewna, do zrywki, żurawie leśne)
To dźwignice zamontowane na samochodzie ciężarowym między kabiną kierowcy a skrzynią bądź z tyłu pojazdu. Przeznaczone są do załadunku i rozładunku towarów na/ z samochodu.
• dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne (podnośniki samochodowe)
To urządzenia przeznaczone do pionowego przemieszczania ładunków, wykorzystują napęd elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny. Są tak przystosowane, aby można było zmieniać miejsce ich pracy przez przestawienie/przeniesienie za pomocą innych urządzeń bądź ręcznie.
Uwaga – w przypadku dźwigników przenośnych o udźwigu do 2000 kg i jednocześnie innych niż te, w których dopuszczalne jest wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem podczas normalnej eksploatacji, jak również przenośnych do podnoszenia całych pojazdów obowiązuje forma dozoru uproszczonego.
Materiał informacyjny przygotowany w oparciu o publikację oraz stosowne rozporządzenia i ustawy.

Komentarze są wyłączone.