Pytania do egzaminu UDT na kategorię I WJO – wózki podnośnikowe w tym specjalizowane – kabina unoszona wraz z operatorem.

Wózek widłowy IIWJO
Ostatnia część – Pytania na egzamin UDT na wózki widłowe
19 grudnia, 2016
Szkolenia na żurawie I Ż i II Ż – kursy konserwacji – egzaminy UDT
20 grudnia, 2016

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem omawiającym kolejne zagadnienia do egzaminu państwowego UDT na kategorię 1 WJO – uprawnienia na wózki widłowe w tym specjalizowane – kabina unoszona wraz z operatorem.

 

Kurs na wózki specjalizowane kabina unoszona wraz z operatorem rozszerza  podstawowe kwalifikacje z II WJO na I WJO. Aby podejść do egzaminu UDT na I WJO, nie trzeba mieć uprawnień II WJO. Kategoria 1 WJO zawiera w sobie obie niższe kategorie.  Na szkoleniu obejmującym kategorię I WJO kursanci opanowują materiał teoretyczny i obsługę dotyczącą wszystkich typów wózków – specjalizowanych i zwykłych podnośnikowych.

35. Jakie rozwiązanie techniczne stanowi o bezpiecznym hamowaniu wózkiem jezdniowym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, zapobiegającym powstaniu drgań i niebezpiecznym oddziaływaniom sił bezwładności?

Zgodnie z wymogami normy PN – EN 1726- 2 wózki z unoszoną kabiną muszą posiadać hamulec działający automatycznie, zarówno robocze jak i postojowe. Oznacza to, że hamulce włączają się samoczynnie w wymaganym momencie pod wpływem otrzymywanego sygnału z czujników poprzez układ sterowania, a siła hamowania automatycznie jest stopniowana, powodując płynne zatrzymanie wózka.

36 . Jakie dopuszczalne prędkości jazdy może rozwijać wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?

Wymogi normy PN – EN 1726-2 określają, że wózek musi być tak skonstruowany, aby prędkość jazdy nie mogła przekroczyć wartości 16 km /h. Nakładając jednak ograniczenia zależne od warunków eksploatacyjnych, takich jak:

 • wysokość unoszenia kabiny i ładunku;
 • kąt skrętu koła skrętnego;
 • rodzaj prowadzonych prac ładunkowych;
 • rodzaj systemu prowadzenia wózka;

prędkość jazdy jest automatycznie zredukowana:

 1. do 9 km/h –  jeżeli podczas jazdy na wprost kabina operatora jest podniesiona powyżej 1200 mm i wózek pracuje bez systemów prowadzących;
 2. do 4 km / h – jeżeli kabina operatora jest podniesiona na wysokość 1200-3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
 3. do 2,5 km/h  –  jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 1200 mm do 3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
 4. do 2,5 km/h  – jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 3000 mm ponad poziom powierzchni;
 5.  do 2,5 km/h  –  jeżeli wózek jest stosowany do spiętrzania ładunku, a urządzenie manipulujące ładunkiem jest ustawione w pozycji czołowej.

 

37 . W jaki sposób może być sterowany układ jezdny wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?

 1. Sterowanie systemem swobodnym – ruch wózka odbywa się w określonym obszarze, wózek jest kierowany manualnie przez operatora, jest to tradycyjny sposób jazdy.
 1. Sterowanie w systemie prowadzonym szynowym – ruch wózka odbywa się według wyznaczonej trasy przejazdu po szynach kierujących, ukierunkowanie zapewniają rolki prowadzące.
 2. Wózki w systemie prowadzonym indukcyjnym – ruch wózka odbywa się według trasy przejazdu wyznaczonej podziemnym przewodem wytwarzającym pole magnetyczne, natężenie pola jest rejestrowane przez czujniki indukcyjne i przetworzone na sygnał przekazywany do jednostki sterującej. Kierowanie jest automatyczne, operator ustawia tylko manualnie jazdę do przodu i do tyłu.

 

38 . Czy wózek specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem powinien posiadać migający sygnalizator świetlny ?

Tak – taka sygnalizacja jest wymagana.

 

39 . Do czego służy zawór awaryjnego opuszczania kabiny ?

Jest to zawór służący do opuszczania mechanizmu podnoszenia wraz z kabiną operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania. Uruchamiany jest przez operatora po opuszczeniu kabiny. Umiejscowiony jest poza kabiną, najczęściej w tylnej części wózka. Prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.

 

40 . Czy dopuszczalny jest przejazdy wózka specjalizowanego z uniesiona kabiną ?

Tylko wtedy, gdy dopuszczane jest to przez producenta. Mechanizm jazdy powinien mieć w takiej sytuacji ograniczenia prędkości jazdy z godnie z normami PN – En 1726 – 2.

 

41 . Co to jest korytarz roboczy ?

Jest to przestrzeń między regałem a wózkiem, minimalny prześwit pomiędzy wózkiem a regałem powinien wynosić minimum 90 cm.

 

42 Co oznacza awaryjne opuszczenie wózka ?

Jest to podstawowy obowiązek operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania wózka, gdy zatrzymanie nastąpiło przy uniesionej kabinie. Wózek musi posiadać na swoim wyposażeniu drabinkę sznurową lub linkę ewakuacyjną, za pomocą której operator może opuścić bezpiecznie zatrzymaną uniesioną kabinę.

Komentarze są wyłączone.