Rekonwersja a przekwalifikowanie zawodowych żołnierzy


Szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego w ramach pomocy rekonwersyjnej

Zachęcamy wszystkich żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, a pozostających w wieku aktywności zawodowej, do skorzystania w ramach pomocy rekonwersyjnej z naszej oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia UDT oraz kursy elektryczne.

Jedną z form pomocy rekonwersyjnej, ułatwiającą żołnierzom adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych, jest przekwalifikowanie zawodowe. W ramach tej formy pomocy pokrywane są koszty uczestnictwa w różnych formach kształcenia. Wybór szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, jak również kursów i szkoleń elektrycznych to szansa dla byłych wojskowych na zdobycie konkretnych uprawnień i kwalifikacji. Dzięki nim znacząco polepsza się sytuacja danej osoby na rynku pracy. Szkolenia twarde, kończące się egzaminem państwowym potwierdzającym zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, automatycznie zwiększają szansę bezrobotnego na znalezienie ciekawszej i lepiej płatnej pracy. O stanowisko operatora czy konserwatora suwnic, podestów czy żurawi ubiegać może się jedynie osoba posiadająca uprawnienia wymagane przez prawo. Tym samym zawęża się krąg osób aplikujących na daną posadę.

Wybierając spośród bogatej oferty szkoleń z branży UDT warto wybrać rzetelną i sprawdzoną placówkę szkoleniową. Awans B.H.P. to gwarancja realizacji powyższych założeń. Naszym kursantom oddajemy do dyspozycji własny sprzęt, dzięki czemu mogą oni ćwiczyć obsługę urządzeń transportu bliskiego bez ograniczeń czasowych w stałej cenie kursu. Doświadczeni instruktorzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, przekazując wskazówki pomocne w późniejszej pracy na danym stanowisku. Zapewniamy również pełną elastyczność w ustalaniu grafiku zajęć - zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Co więcej, zajmujemy się organizacją egzaminu UDT - od pomocy w składaniu wniosków, uiszczaniu opłat, przez udostępnienie sali i odpowiedniego sprzętu, po odbiór legitymacji UDT.

Osobom korzystającym z pomocy rekonwersyjnej i decydującym się na przekwalifikowanie zawodowe polecamy w szczególności:

 • kurs na wózek widłowy;
 • kurs na ładowarki teleskopowe;
 • kurs na podesty I P, II P;
 • kurs na suwnice I S, II S;
 • kurs na żurawia przenośnego HDS;
 • kurs na żurawia samojezdnego II Ż;
 • kurs na żurawia wieżowego I Ż;
 • szkolenia konserwatorów UDT;
 • kursy elektryczne;
 • kurs obsługi pilarek.

 • Wystarczy, że złożysz wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. W tym celu zapraszamy do naszej siedziby:

  Awans B.H.P HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23 Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy, jakie kursy wybrać i udostępnimy niezbędne dokumenty. Zapraszamy.