obliczanie resursu urządzenia (2)

Obliczane resursu