Resurs urządzenia- obliczanie. Określenie resursu wózka, suwnicy, dźwignika, podestu

Obliczane resursu

Resurs dla urządzenia podlegającego pod UDT

Nie masz resursu dla urządzenia? Inspektor UDT zapytał cię o resurs dla podestu, wózka, suwnicy, podnośnika czy dźwignika?

Nasz specjalista określi resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacuje bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzi niezbędną dokumentację. Usługa obliczania resursu i szkoleń z obliczania resursu dostępna na terenie całej Polski.

Przeprowadzamy też szkolenia z obliczania resursu.

Wyjaśnij wątpliwości i wyceń usługę obliczania resursu lub szkolenia z obliczania resursu dla urządzeń.

SZYBKI KONTAKT Z NASZYM SPECJALISTĄ POD NUMEREM 737-466-997

Nasz specjalista wytłumaczy ci także jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla wózka widłowego, suwnicy, podestu czy podnośnika.

Nasz konserwator przeszedł szereg szkoleń w Urzędzie Dozoru Technicznego z określania resursu dla urządzeń, posiada też wieloletnie doświadczenie jako konserwator wózków widłowych, suwnic, podestów, podnośników, żurawi, dźwigów, zawiesi i innych maszyn transportu bliskiego. Szkoli też operatorów i konserwatorów UDT.

W związku z nową ustawą z 30 października 2018 roku od 6 grudnia każde urządzenie podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego ( UDT ) musi posiadać określony resurs w swojej dokumentacji. Jest to niezbędne do zarejestrowania urządzenia w UDT lub pozytywnego przejścia przeglądu i dostania naklejki UDT świadczącej o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji.

Obliczanie resursu dla wózka, suwnicy, podestu, żurawia, podnośnika podlegającego pod UDT

Obliczamy resurs dla wszystkich urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Wyceń usługę obliczenia resursu dla urządzenia podlegającego pod UDT

mailowo awansbhp@awans-bhp.pl

telefonicznie pod numerem 737-466-997

 • resurs dla podestu ruchomego, zwyżki
 • resurs dla wózka widłowego
 • resurs dla ładowarki teleskopowej
 • resurs dla suwnicy
 • resurs dla podnośnika
 • resurs dla żurawia samojezdnego
 • resurs dla żurawia typu HDS
 • resurs dla zawiesi
 • resurs dla dźwignika

Szkolenia z obliczania resursu

Wybierz jaka opcja związana z resursem będzie dla Ciebie odpowiedniejsza. Możesz zlecić nam obliczenie resursu dla danego urządzenia lub jeśli posiadasz sporą flotę urządzeń podlegających pod UDT możesz przeszkolić u nas swoich pracowników i konserwatorów do samodzielnego obliczania resursu urządzenia.

Szkolenie z określania resursu fachowo przygotuje uczestnika do obliczenia resursu, wykonania niezbędnej dokumentacji i zapozna go z wszelkimi przepisami prawnymi związanymi z resursem i eksploatacją urządzenia w tym zakresie.

Czy muszę obliczać resurs?

Od 6 grudnia 2018 roku każde urządzenie podlegające pod UDT musi mieć obliczony resurs oraz rejestrowany przebieg eksploatacji. Jest to niezbędne do zarejestrowania urządzenia w UDT i wykonania jego przeglądów technicznych.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 

Co to jest resurs?

Resurs to :

 
parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Tak brzmi definicja resursu wg paragrafu drugiego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.
Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Obliczenie resursu danego urządzenia wymaga znajomości specyfiki pracy urządzeń transportu bliskiego, wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, znajomości odpowiednich norm i przepisów prawnych, znajomości mechaniki, hydrauliki i elektryki urządzeń transportu bliskiego. Nasz specjalista to konserwator urządzeń transportu bliskiego z wieloletnim doświadczeniem w konserwacji i rejestracji urządzeń podlegających pod UDT. Przeprowadzał także szereg szkoleń z obliczenia resursu dla odpowiednich specjalistów.

Co potrzebujemy do obliczenia resursu urządzenia?

Aby określić resurs potrzebujemy:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • wywiad odnośnie historii eksploatacji
 • określenie technologi lub specyfik pracy urządzenia

Eksploatujący jest zobowiązany przez prawo do prowadzenia na bieżąco odpowiedniego rejestru warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Zagadnienia związane z resursem

Na naszym blogu zamieściliśmy szereg fachowych artykułów związanych z obliczaniem resursu.

Co to jest resurs i jak go obliczyć

Możecie między innymi przeczytać o wartościach resursu dla podestów ruchomych, przebiegu eksploatacji urządzenia, kontroli stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników, postępowania w razie przekroczenia resursu.

Resurs – wszystkie zagadnienia.