Bartosz Gutowski - Instruktor praktycznej nauki zawodu, Starszy Inspektor BHP