bartek-copy-copy-copy_1

Bartosz Gutowski - Instruktor praktycznej nauki zawodu, Starszy Inspektor BHP